Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 31 januari, 2020

System1 LLC (inklusive dess dotterbolag) respekterar din integritet och vi är fast beslutna att skydda den genom vår efterlevnad av denna sekretesspolicy (“Policy”) i samband med de webbplatser, applikationer och tjänster (“Tjänsterna”) som vi bedriver. Denna policy gäller även för följande System1-dotterbolag, inklusive Infospace Holdings LLC, Qool Media Holdings LLC, Dotzup Holdings LLC, Concourse Media Holdings LLC, MapQuest Holdings LLC, Privacy One Group Limited och System1 Waterfox Holdings LLC (“System1-parterna”).

Våra tjänster omfattar alla våra webbplatser, applikationer och andra tjänster som länkar till denna policy. Den ämnar beskriva de typer av information som vi kan komma att samla in från dig eller som du kan behöva tillhandahålla när du använder dig av våra tjänster, inklusive våra rutiner för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja denna information.

Denna policy gäller även för informationen som vi samlar in:

 • När du använder eller interagerar med våra tjänster.
 • I din e-post, text och andra elektroniska meddelanden som du mottar från oss.
 • Genom våra mobila och stationära webbplatser och applikationer.

Läs denna policy noggrant för att kunna förstå dig på våra policyer och rutiner för hur vi samlar in informationen från dig samt hur vi använder den och hur vi kommer att behandla den i framtiden. Om du inte samtycker till våra det som anges så kommer du inte att heller kunna använda dig av våra tjänster. Genom att komma åt eller använda våra

tjänster så godkänner du de villkor som anges i denna policy. Vänligen notera att denna policy kan ändras utan att du för den delen blir notifierad om dessa förändringar. (se “Ändringar i Vår Sekretesspolicy“). Din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har genomfört ändringar anses vara ett godkännande av dessa. Du rekommenderas att regelbundet hålla utkik efter uppdateringar för att hålla dig a la jour med det hela.

EU-US INTEGRITETSSKYDD OCH SCHWEIZ-US INTEGRITETSSKYDD

System1 LLC och System1-parterna följer EU:s och USA:s ramverk gällande skyddet av en viss användarens integritet (“PRIVACY Shield mellan EU och USA”) och Swiss-US Privacy Shield Framework (“Swiss-US Privacy Shield”) enligt vad som anges av USA:s handelsdepartement när det gäller insamling, användning och lagring av personlig information från EU:s medlemsländer och Schweiz. System1 intygar att den följer Privacy Shield-principerna för meddelande, val, ansvar för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och tillgripande, verkställighet och ansvar (“Privacy Shield Principles”). Om det förekommer potentiell konflikt mellan de policyer som anges i denna policy och Privacy Shield-principerna, så ska Privacy Shield-principerna styra eller gälla.

Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och för att läsa mer om vår certifiering, vänligen besök https://www.privacyshield.gov/

System1 är föremål för utrednings- och tillsynsbefogenheter från Federal Trade Commission (FTC). Dessuten, när det gäller all personalrelaterad information som kan överföras från EU till USA i förhållande till, I sammanhanget med eller i samband med något som helst anställningsförhållande med en EU-baserad anställd, har System1 åtagit sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter Data Protection Authorities (eller DPA:er) i det relevanta landet angående sådana EU-baserade anställda och följer rådgivningen från sådana DPA: er i samband med det föregående.

BARN UNDER 13 ÅR

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 13 år. Ingen under 13 år får tillhandahålla någon form av information till oss via våra tjänster. Vi samlar heller ej medvetet in personuppgifter från barn under 13 år och riktar heller ej våra tjänster till barn under 13 år. Om du är för närvarande under 13 år ska du inte använda eller lämna ut någon information

genom att nyttja våra tjänster. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke så kommer vi att radera den insamlade informationen. Om du anser att vi för närvarande samlat in information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på:

Mottagare:

Sekretessansvarig

1501 Main Street
Suite 101

Venice, CA 90291

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEN

Vi samlar in flera olika typer av information om våra användare när dessa använder våra tjänster, inklusive information:

 • som kan användas för att identifiera dig personligen, såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller något annat element genom vilken du kan kontaktas, både online men också i den fysiska världen (“personlig information”).
 • som handlar om dig men identifierar dig inte på en individuell nivå, till exempel data i form av din IP-adress, webbläsare och typ av plattform;
 • om din internetanslutning, den utrustning du använder för att komma åt våra tjänster och användningsinformation.

Vi samlar in denna information:

 • Direkt från dig när du samtycker att dela den med oss.
 • Automatiskt när du använder dig av våra tjänster. Information som samlas in automatiskt kan innehålla information om användaren såsom IP-adresser och information som samlas in via cookies, sessioner, pixlar och annan spårningsteknik.
 • Från tredje part, till exempel, våra affärspartners och kommersiella leverantörer som vi använder för att implementera eller tillhandahålla våra tjänster till.

Information Som Du Lämnar Ut Till Oss

Den information vi samlar in genom våra tjänster kan komma att omfatta:

Information som du lämnar ut till oss genom att fylla i de formulär som tillhandahålls via våra tjänster. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda dig av våra tjänster, prenumerera på dessa, publicera material eller begära att få ta del av ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om personlig information när du rapporterar in ett problem med hjälp av våra tjänster.

Information som du lämnar ut till oss innehåller även register och kopior av din korrespondens (inklusive e-postadresser från vilka korrespondensen tas emot), om du tar kontakt med oss.

Information Som Vi Samlar in Genom Automatisk Datainsamling Eller Genom Olika Tekniker för Spårning

När du använder våra tjänster så kan vi använda oss av automatisk datainsamlings- eller spårningsteknik för att på så sätt få ta del av en viss information om din utrustning, webbläsare och mönster, inklusive:

 • Information om din användning av våra tjänster, inklusive trafikdata, platsdata, loggar och andra kommunikationsdata och de resurser som du använder dig av (eller informationen som du hämtar in) genom nyttjandet av våra tjänster.
 • Information om din dator eller annan enhet och internetanslutning, inklusive din IP-adress, operativsystem och typen av webbläsare.

Vi kan också använda dessa tekniker för att samla in information om dina online aktiviteter över tid och på tredje parts webbplatser eller andra onlinetjänster (t.ex. spårning av beteende).

Den information som vi samlar in automatiskt är uppgifter gällande statistisk och inkluderar aldrig insamling av personuppgifter. Dock så kan vi komma att behålla informationen eller associera den med annan personlig information som vi samlat in på andra sätt eller får ta del av från tredje part. Det hjälper oss att förbättra våra tjänster och att leverera en bättre och mer personlig service till våra användare.

Den teknik vi använder oss av för denna automatiska datainsamling kan komma att omfatta:

 • Cookies (eller webbläsarcookies). En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan välja att avstå från att acceptera webbläsarcookies genom att aktivera lämpliga inställningar i din webbläsare. Men om du väljer den här inställningen så kan du komma att påverka funktionaliteten hos vår plattform eftersom du inte kommer att kunna komma åt vissa delar av våra Tjänster. Om du inte har justerat inställningarna hos din webbläsare så att den avböjer acceptansen av cookies så kommer våra system och tekniker att per automatik utfärda cookies när du omdirigerar din webbläsare till våra Tjänster.
 • Flash Cookies. Vissa funktioner hos våra Tjänster kan använda lokalt lagrade objekt (eller så kallade “flash cookies”) för att samla in och lagra information om ditt beteende gällande användningen av våra Tjänster. Dessa cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar vilka används föra att styra cookies för din webbläsare.
 • Web Beacons (transparenta GIF:ar) är små elektroniska filer som ibland även kallas för transparenta GIF:ar, pixeltaggar och GIF objekt innehållandes en enda pixel) som gör det möjligt för oss att till exempel räkna antalet besökare och för andra relaterade former av webbplatsstatistik (t.ex. populariteten för ett visst innehåll samt för att kunna verifiera systemets och serverns integritet).

Vi samlar inte in personuppgifter per automatik, men vi kan komma att knyta denna information till dig som person som vi samlar in eller tar emot från andra tredjepartskällor eller som du uttryckligen valt att dela med dig till oss.

Användning av Tredjeparts Cookies och Andra Tekniker för Spårning

Vissa typer av innehåll eller program, inklusive annonser hos våra tjänster vilka betjänas eller tillhandahålls av tredje part, inklusive annonsörer, annonsnätverk och servrar, innehållsleverantörer och applikations leverantörer. Våra samarbetspartners kan komma att använda sig av cookies antingen i en isolerad form eller tillsammans med Web Beacons eller annan spårningsteknik för att samla in relevant information om dig och sättet som du använder våra tjänster på. Den information som de samlar in kan kopplas till din personliga information eller så kan de komma att samla in information, inklusive din personliga information, om dina online aktiviteter över tid och på olika webbplatser inklusive andra onlinetjänster. De kan således komma att använda denna information för att förse dig med intressebaserad (beteendemässig eller skräddarsydd) reklam eller annat riktat innehåll som baseras just denna information.

Vi har ingen kontroll gällande hur de spårnings tekniker som våra samarbetspartners använder sig av och kan således inte uttala oss om dessa. Om du har några frågor om en viss annons eller annat riktat innehåll så rekommenderar vi dig att kontakta den ansvariga leverantören direkt. Information om hur du kan välja bort riktad reklam eller innehåll från andra leverantörer återfinns i Val Om Hur Vi Använder och Lämnar Ut Din Information.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder oss av den information som vi samlar in om dig eller som väljer att lämna ut till oss, inklusive den personliga informationen:

 • För att skräddarsy och presentera våra Tjänster och dess innehåll för just dig.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär ut av oss.
 • För att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det för.
 • För att kunna förse dig med meddelanden om ditt konto, inklusive meddelanden om utgångsdatum och förnyelse.
 • För att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter som härrör från alla de avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive fakturering och inkasso.
 • För att meddela dig om kommande ändringar i våra Tjänster.
 • För att du ska kunna ta del av de olika interaktiva funktionerna hos våra Tjänster.
 • På något annat sätt som vi kan använda oss av när du lämnar informationen.
 • För något annat ändamål med ditt samtycke.

Vi kan komma att använda oss av den information som vi har samlat in från dig för att vi ska kunna visa annonser för som skräddarsytts för specifika segment av besökare. Även om vi inte lämnar ut dina personuppgifter för dessa ändamål utan ditt medgivande så kan du komma att indirekt lämna ut informationen när du väljer att klickar eller på annat sätt interagerar med en annons.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan komma att lämna ut aggregerad information om våra användare och information som nödvändigtvis inte identifierar en specifik individ, utan begränsningar.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller enligt beskrivningen i denna Policy:

 • Till våra dotterbolag.
 • Till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra samarbetspartners som vi använder oss av för att kunna bedriva vår verksamhet och leverera våra Tjänster.
 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla av våra tillgångar, antingen som en fortgående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande där personuppgifter om användare som innehas av oss utgör delar av de överförda tillgångarna.
 • För att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det.
 • För något annat ändamål som lämnas ut av oss när du lämnar informationen.
 • Med ditt samtycke.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter:

 • För att följa domstolsbeslut, lag eller juridiska processer, inklusive att följa beslut från statliga eller regulatoriska organ.
 • Om vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda våra rättigheter, egendom, eller för vår säkerhet, och våra kunder, eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer gällande bedrägeriskydd och kreditriskreducering.
 • Under vissa omständigheter så kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter som svar på förfrågningar från offentliga tillsynsmyndigheter inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller krav på brottsbekämpning.
 • System1:s ansvarsskyldighet för data som tas emot i enlighet med Privacy Shield för EU-USA eller Swiss-US Privacy Shield och efterföljande överföring av dessa uppgifter till tredje part beskrivs i Privacy Shield-principerna. Vid vidare överföring till tredje part av uppgifter gällande medborgare i EU Schweiz som mottagits i enlighet med Privacy Shield mellan EU och USA eller Swiss-US Privacy Shield är System1 potentiellt ansvarig. I synnerhet förblir System1 ansvarigt enligt Privacy Shield-principerna om tredjepartsaktörer som företaget anlitar för att behandla personuppgifterna för dess räkning faktiskt gör det på ett sätt som är oförenligt med Privacy Shield-principerna, såvida inte System1 visar att det inte är ansvarigt för den händelse som ger upphov till skadan. När det gäller all personalrelaterad information som kan överföras från EU till USA i förhållande till, I sammanhanget med eller i samband med något som helst anställningsförhållande med en EU-baserad anställd, har System1 åtagit sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter Data Protection Authorities (eller DPA:er) i det relevanta landet angående sådana EU-baserade anställda och följer rådgivningen från sådana DPA: er i samband med det föregående.

OLIKA VAL GÄLLANDE HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DIN INFORMATION

Vi strävar efter att erbjuda dig ett val när det gäller den personliga information som du lämnar ut till oss. Vi har skapat mekanismer för att kunna erbjuda dig följande kontroll över dina personuppgifter och liknande uppgifter som vi kan komma att samla in och lagra:

 • Du kan ställa in din webbläsare så att den avböjer att acceptera alla eller vissa cookies som återfinns hos olika webbläsare, eller att varna dig när cookies tillämpas. Om du inaktiverar eller nekar vissa cookies så kan vissa delar av våra tjänster komma att sluta fungera helt eller delvis.
 • För vissa av våra produkter så använder vi oss av Google Analytics och dess funktioner gällande annonsering, inklusive Remarketing med Google Analytics, Googles rapportering för nätverk, Integreringar av DoubleClick-plattformen och Google Analytics demografiska och intresse rapportering. Om du önskar ta del av en viss typ av information från Google Analytics så hittar du den här.
 • Vissa av våra produkter och tjänster kan innehålla annonser från Microsoft. Om du vill veta mer den information som samlas in av Microsoft så rekommenderar vi dig att klicka här. Du kan välja bort Microsofts personliga annonseringstjänster genom att följa instruktionerna som här.
 • Vi har ingen kontroll över den data som våra samarbets- eller tredje parter för den delen samlar in när det kommer till dina personuppgifter för att används i syfte att rikta intressebaserad reklam till dig som användare. Dessa parter kan dock komma att ge dig möjligheten att inte dela några data överhuvudtaget. Du kan också i allmänhet välja bort att ta emot anpassade annonser från tredje parts annonsörer och annonsnätverk vilka råkar vara medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller vilka följer den Digitala Annonserings Alliansen Självreglerings Principer för Online Beteende Annonsering (DAA) genom att besöka sektionen för avregistrering på NAI webbplatsen och DAA webbplatsen.
 • System1 bekräftar att medborgare i EU och Schweiz har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi för närvarande samlat in om dem. Medborgaren i EU eller Schweiz vilka söker tillgång till, eller som försöker korrigera, ändra eller radera felaktiga uppgifter, rekommenderas att kontakta System1. Om vi ombeds radera en viss form av data så kommer vi att besvara dessa begäran inom rimlig tid.
 • Vi kommer också att förse de medborgare som befinner sig fysiskt i EU eller Schweiz för den delen men möjligheten att avregistrera sig innan vi delar deras uppgifter med våra samarbetspartner eller innan vi väljer att använda dessa för andra ändamål än det som ursprungligen var själva syftet vid tidpunkten när uppgifterna samlades in.
 •  För att begränsa användningen och utlämnandet av dina personuppgifter, vänligen skicka in en skriftlig begäran här.

KOMMA ÅT OCH KORRIGERA DIN INFORMATION

Vi vill att du ska ha kontroll över den personliga information som du väljer att lämna ut till oss. Just därför så ger vi dig möjligheten att granska, korrigera, ändra eller radera de inställningar som du initialt satt gällande den personliga information som du lämnar ut till oss och som vi därefter kontrollerar. För att välja att inte ta emot framtida meddelanden från oss, vänligen Kontakta Oss.

Du kan också kontakta System1 för att begära åtkomst till, korrigera eller radera all personlig information som du har lämnat ut till oss. Vi får inte tillgodose en begäran om att ändra informationen om vi anser oss ha legitima skäl till att att ändringen skulle bryta mot någon lag eller rättsliga krav men också orsaka att informationen kontamineras med felaktiga uppgifter.

KALIFORNIEN OCH CCPA SEKRETESSRÄTTIGHETER INKLUSIVE UPPLYSNINGAR

Följande avsnitt behandlar Kaliforniens rättigheter gällande sekretessen där även de rättsliga skyldigheter och rättigheter anges i California Consumer Privacy Act (“CCPA”) för att uppfylla de krav som specificeras i CCPA för de aktörer som aktivt genomför affärer i Kalifornien och/eller erbjuder sina tjänster till Kaliforniens invånare, inklusive

information som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan förknippas och kopplas med, direkt eller indirekt, till Kaliforniens konsumenter eller hushåll (gemensamt “California Information”).

Information Som Vi Samlar in/och Delar Gällande Invånare i Kalifornien

Detta avsnitt av Policyn tillhandahåller den information som invånare i staten Kalifornien behöver för att kunna utöva sina rättigheter. Här finns information gällande a som vi kan ha kommit att ha samlat in från och delat om konsumenter under de tolv månader som företag det Faktiska Datumet för Denna Policy.

Året före det datum då denna Policy uppdaterades, på eller via några av våra Tjänster kan vi ha kommit att ha samlat in och/eller delat (i operativa syften med leverantörer som tillhandahåller tjänster för eller till oss i samband med utveckling, förbättring, tillhandahållande och/eller erbjudande av våra Tjänster) följande kategorier av Information om våra användare vilka återfinns fysiskt baserade i Kalifornien:

 • Adress och andra identifierare – såsom e-postadress, enhetstyp, webbläsare, operativsystem eller andra liknande identifierare.
 • Unika och online identifierare – till exempel IP-adress, ID för olika enheter vilka kan härledas från enhetstypen eller andra liknande identifierare.
 • Egenskaper hos skyddade klassificeringar – såsom ras, etnicitet eller sexuell läggning.
 • Viss kommersiell information – till exempel produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts via våra tjänster, eller andra inköps- eller tidskrävande historier eller tendenser;
 • Internet, spel eller annan elektronisk information om nätverksaktivitet – såsom webbhistorik, sökhistorik och information om en individs interaktion med en webbplats, applikation eller annonser på Internet;
 • Platsinformation – geografiska platsinformation om var du besöker våra tjänster (t.ex. om du besöker våra tjänster på din mobil- eller surfplatta kan vi samla in information om enhetens exakta plats i den mån det är möjligt);
 • Aktiviteter och vanor online (t.ex. videor som visas, besökta sidor); Och
 • Slutsatser hämtade från Kalifornien Information, såsom enskilda profiler, preferenser, egenskaper och beteenden.

Vi kan ha samlat in dessa kategorier för att tillgodose följande ändamål:

 • Utföra tjänster på uppdrag av olika företag, såsom lagring av användare, tillhandahålla rekommendationer och/eller bearbetning av information;
 • Bedrägeri och brottsförebyggande.
 • Felsöka fel i system;
 • Marknadsföring och reklam;
 • Intern forskning, analys och utveckling – t.ex. och
 • Utveckla, underhålla, etablera eller uppgradera nätverk, produkter, tjänster eller enheter.

Vi kan ha mottagit informationen från Kalifornien från en mängd olika källor, inklusive:

 • Direkt från dig, inklusive teknisk information och användningsinformation när du använder våra Tjänster;
 • Länkade webbplatser, till exempel sociala medier och andra plattformar från tredje part.
 • Våra olika anslutna enheter;
 • Våra samriskföretag och pr- och strategiska partners;
 • Leverantörer av information;
 • Distributörer, tjänsteleverantörer och andra leverantörer.
 • Listor med e-postadresser ämnade nyttjas i marknadsföringssyfte;
 • Andra användare skickar in information från Kalifornien om dig, till exempel för att bjuda in dig att delta i ett erbjudande, ge rekommendationer eller dela innehåll;
 • Allmänt tillgängliga källor.

CCPA definierar “försäljning” överlag, men det råder ingen omfattande enighet inom branschen gällande huruvida det är en “försäljning” inom ramen för CCPA som gör det möjligt för tredje part att samla in personuppgifter via cookies och annan liknande spårningsteknik för att tillhandahålla intresse eller platsbaserad reklam och/eller liknande verksamhet. En “försäljning” enligt CCPA kan dock anses omfatta utbyte av information från Kalifornien i utbyte mot något av värde. Enligt denna breda definition, under året före det datum då denna policy uppdaterades, på eller genom några av våra Tjänster kan vi anses ha sålt följande kategorier:

 • Adresser och andra identifierare – såsom e-postadress, enhetstyp, webbläsare, operativsystem eller andra liknande identifierare.
 • Unika online identifierare – till exempel IP-adress, ID för olika enheter som härleds från enhetstyp eller andra liknande identifierare.
 • Egenskaper hos skyddade klassificeringar – såsom ras, etnicitet eller sexuell läggning.
 • Viss kommersiell information – till exempel produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts via våra Tjänster, eller andra inköps- eller tidskrävande historier eller tendenser;
 • Internet, spel eller annan elektronisk information om nätverksaktivitet – såsom webbhistorik, sökhistorik och information om en individs interaktion med en webbplats, applikation eller annons på Internet;
 • Platsinformation – platsinformation från Google om var du besöker våra Tjänster (t.ex. om du besöker våra tjänster på din mobil- eller surfplatta kan vi samla in information om enhetens exakta plats i den mån det är möjligt);
 • Online aktiviteter och dina vanor (t.ex. videor som visas, besökta sidor); och
 • Slutsatser inhämtade, såsom enskilda profiler, preferenser, egenskaper och beteenden.

Dina Sekretessinställningar Enligt Kaliforniens Rådande Lag att Begära Ut Information Som Vi Samlar in

Om du för närvarande är bosatt i Kalifornien så tillåter California Civil Code Section 1798.83 dig att begära ut information om våra metoder i samband med utlämnande av dina personuppgifter av vissa medlemmar i System1 och dess anslutna enheter till vissa tredje parter för direkt marknadsföring. Du kanske kan välja bort vår delning av dina personuppgifter med icke-anslutna tredje parter gällande direktmarknadsföring under vissa omständigheter. Vänligen kontakta oss med din förfrågan om så önskas.

Dessutom, om du är bosatt i Kalifornien, så ger CCPA dig rätt att begära vissa typer av information gällande våra metoder. I synnerhet kan du välja att begära följande vid varje given tidpunkt:

 • De kategorier och specifika delar av information som vi har samlat in.
 • De kategorier av källor från vilka vi samlat in informationen från;
 • De affärs- eller kommersiella ändamål för vilka vi samlade in eller “sålde” din information;
 • De kategorier eller typer av tredje parter som vi har delat din information med.

Du kan skicka en begäran till oss om du har funderingar eller frågor gällande:

 • De kategorier eller typer av tredje parter som vi har sålt din Information till i Kalifornien och kategorin eller kategorierna av den information som säljs till var och en.
 • De kategorier eller typer av Kalifornien Information som vi har delat med tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster åt oss, till exempel bearbetning av din faktura.

För att utöva dina CCPA-rättigheter med avseende på denna information, vänligen ta kontakt med oss. Begäran om utlämnande av dessa uppgifter är kostnadsfria för allmänheten.

Dina Rättigheter Gällande Radering av Information Relaterad till Kalifornien

På din begäran kommer vi att radera den Information från Kalifornien som vi har samlat in om dig, med undantag för situationer då den informationen anses vara nödvändig för att vi ska kunna: förse dig med en produkt eller tjänst som du har specifikt begärt; fullgöra ett avtal som vi ingått med dig; upprätthålla funktionaliteten eller säkerheten i våra system; följa eller utöva rättigheter som föreskrivs i lagen, eller använda informationen internt på ett sätt som är förenligt med det sammanhang i vilket du lämnade informationen till oss, eller som är rimligt anpassade till dina förväntningar baserat på din relation med oss.

Om du önskar använda din rätt gällande begäran om att informationen från Kalifornien raderas så ber vi dig att ta kontakt med oss. Begäran om utlämnande av dessa uppgifter är kostnadsfria för allmänheten.

Dina Rättigheter Gällande Försäljning av Information Relaterad till Kalifornien

Du kan alltid specifikt påtala för oss att inte sälja din information relaterad till Kalifornien genom att kontakta oss.

När vi har mottagit och behandlat din begäran kommer vi inte att sälja din Information från Kalifornien om du inte senare specifikt ger din tillåtelse att göra så.

DATASÄKERHET

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och dylikt.

Tyvärr så kan överföringen av information via Internet aldrig garanteras för att vara helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till (eller samlas in av) våra Tjänster. All överföring av personuppgifter sker således på egen risk. Vi är inte ansvariga för kringgående av några sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som återfinns hos eller genomförs via de olika Tjänsterna.

LÖSNING AV TVISTER

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig System1 att lösa de klagomål som kommer in gällande din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information. Personer i Europeiska unionen eller Schweiz med förfrågningar eller klagomål gällande denna sekretesspolicy rekommenderas först att ta kontakt med System1 genom detta formulär.

System1 har vidare åtagit sig att behandla alla de klagomål gällande integriteten helt enligt Privacy Shield-principerna till en oberoende instans, BBB EU PRIVACY SHIELD, som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får en bekräftelse på det klagomål som du lämnat in inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, besök
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och för att lämna in ett klagomål.

Du kan läsa mer detaljerad gällande Integritetsskölden på webbplatsenen https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, där du kan åberopa bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Det är vår policy att publicera alla ändringar vi gör i vår Policy på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi behandlar våra användares personuppgifter kommer vi att meddela dig genom ett meddelande som är tillgängligt i samband med din användning av våra Tjänster efter att ha genomfört sådana ändringar. Datumet då policyn senast reviderades finns högst upp på sidan. Du ansvarar för att se till att vi har en uppdaterad aktiv e-postadress som vi kan kontakta dig på och för att regelbundet besöka denna Policy för att kontrollera eventuella ändringar.

KONTAKTINFORMATION

Om du har andra frågor eller funderingar kring denna Policy och våra sekretessrutiner så kontakta oss på:
Mottagare: Sekretessansvarig
1501 Main Street
Suite 101
Venice, CA 90291