Privacybeleid

Laatste update: 31 januari 2020

System1 LLC (inclusief haar dochterondernemingen) respecteert uw privacy en we zijn vastbesloten om het te beschermen door onze naleving van dit privacybeleid (het “Beleid”) in verband met de online websites, applicaties en diensten (de “Diensten”) die wij exploiteren. Dit Beleid is ook van toepassing op de volgende System1 dochterondernemingen, waaronder Infospace Holdings LLC, Qool Media Holdings LLC, Dotzup Holdings LLC, Concourse Media Holdings LLC, MapQuest Holdings LLC, Privacy One Group Limited en System1 Waterfox Holdings LLC (de “System1 Partijen”).

Onze diensten omvatten onze websites, applicaties en andere diensten die hieraan gekoppeld zijn. Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt leveren wanneer u gebruik maakt van onze diensten, evenals onze praktijken voor het verzamelen van gegevens, het gebruik, het onderhoud, de bescherming en de bekendmaking van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • Wanneer u onze diensten gebruikt of er interactie mee heeft.
 • In uw e-mail, tekst en andere elektronische berichten met ons.
 • Via onze mobiele en desktop websites en applicaties.

Neem dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen wat ons beleid en onze praktijken zijn met betrekking tot uw informatie, hoe we die gebruiken en hoe we er mee omgaan. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, dan is het uw keuze om geen gebruik te maken van onze diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden die in dit beleid zijn opgenomen. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie “Wijzigingen in ons privacybeleid“). Als u gebruik blijft maken van onze Diensten nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates.

EU-US PRIVACY SHIELD EN SWISS-US PRIVACY SHIELD

System1 LLC en de System1-partijen voldoen aan het EU-Amerikaans Privacy Shield Framework (het “EU-Amerkaans Privacy Shield”) en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework (het “Swiss-US Privacy Shield”) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. System1 heeft verklaard dat het zich houdt aan het Privacy Shield Principles of Notice, Choice, Accountability for Onward Transfer, Beveiliging, gegevensintegriteit en doelbegrenzing, toegang en gebruik, handhaving en aansprakelijkheid (de “Privacy Shield Principles”). Als er een conflict is tussen het beleid uiteengezet in dit Beleid en de Privacy Shield Principles, zullen de Privacy Shield Principles de overhand hebben.

Om meer te weten te komen over het Privacy Shield programma, en om onze certificeringspagina te bekijken, kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/.

System1 is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (de “FTC”). Verder, met betrekking tot alle personeelsgegevens die van de EU naar de VS kunnen worden overgedragen in verband met of in het kader van een arbeidsverhouding met een in de EU gevestigde werknemer, streeft System1 naar samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteiten (of de GBAs) van de EU in het betrokken land met betrekking tot een dergelijke in de EU-gevestigde werknemer en neemt System1 het advies van deze gegevensbeschermingsautoriteiten in acht met het voorgaande.

KINDEREN ONDER DE 13 JAAR

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand onder de 13 jaar mag informatie aan of via onze diensten verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en richten onze diensten niet op kinderen onder de 13. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of geef dan geen informatie via onze diensten. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de leeftijd van 13 jaar zonder controle van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie wissen. Als u denkt dat we misschien informatie hebben van of over een kind onder de 13 jaar, neem dan contact met ons op:

Attn: Privacy Officer
1501 Main Street
Suite 101
Venice, CA 90291
VS

INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN EN HOE WE DIE VERZAMELEN

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over de gebruikers van onze diensten, waaronder informatie:

 • waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of een andere identificatiecode waarmee u online of offline kunt worden gecontacteerd (“persoonlijke informatie”);
 • die over u gaat maar u niet individueel identificeert, zoals uw IP-adres, verwijzingsgegevens en het type browser en platform; en/of
 • informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten en gebruiksgegevens.

We verzamelen deze informatie:

 • Rechtstreeks van u als u het aan ons verstrekt.
 • Automatisch als u gebruik maakt van onze diensten. De informatie die automatisch wordt verzameld, kan bestaan uit gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie die wordt verzameld via cookies, webbakens, pixels en andere traceertechnologieën.
 • Van derden, bijvoorbeeld onze zakenpartners en commerciële verkopers die we gebruiken om onze diensten te implementeren of te leveren.

Informatie die u ons verstrekt

De informatie die we via onze Diensten verzamelen kan onder andere bestaan uit:

Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren via onze Diensten. Dit omvat informatie die is verstrekt bij de registratie voor het gebruik van onze diensten, het abonneren op onze Diensten, het plaatsen van materiaal, of het aanvragen van verdere diensten. We kunnen u ook vragen om informatie wanneer u een probleem met onze diensten meldt.

De informatie die u ons verstrekt, omvat ook gegevens en kopieën van uw correspondentie (met inbegrip van e-mailadressen waarvan de correspondentie ontvangen), als u contact met ons opneemt.

Informatie die we verzamelen door middel van automatische gegevensverzameling of traceringstechnologieën

Als u gebruik maakt van onze diensten, kunnen we gebruik maken van automatische gegevensverzameling of traceringstechnologieën om bepaalde informatie over uw apparatuur, surfacties en patronen te verzamelen, waaronder:

 • Details over uw gebruik van onze diensten, inclusief verkeersgegevens, verwijzingsgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en de middelen die u gebruikt (of informatie die u ophaalt) over onze diensten.
 • Informatie over uw computer of ander apparaat en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten door de jaren heen en op websites van derden of andere online diensten (bijv. gedragstracking).

De informatie die we automatisch verzamelen zijn statistische gegevens en bevatten geen persoonlijke gegevens, maar we kunnen deze onderhouden of in verband brengen met persoonlijke informatie die we verzamelen op andere manieren of ontvangen van derden. Het helpt ons om onze diensten te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren aan onze gebruikers.

De technologieën die we voor deze automatische gegevensverzameling gebruiken, kunnen de volgende zijn:

 • Cookies (of browser cookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt het accepteren van browser cookies weigeren door het activeren van de juiste instelling(en) op uw browser. Als u deze instelling echter selecteert, kan het zijn dat u geen toegang tot bepaalde delen van onze diensten krijgt. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast, zodat het cookies weigert te accepteren, zullen ons systemen en technologieën cookies uitgeven wanneer u uw browser naar onze diensten doorverwijst.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze Diensten kunnen gebruik maken van lokale opgeslagen objecten (of “flash cookies”) om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze diensten. Flash cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstelling(en) als voor browser cookies.
 • Webbakens. Gedeelten van onze Diensten kunnen kleine elektronische bestanden bevatten, beter bekend als webbakens (soms ook wel aangeduid als clear gifs, pixel tags, en single-pixel gifs) waarmee we bijvoorbeeld gebruikers kunnen tellen die een bezoek hebben gebracht aan pagina’s en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het opnemen van de populariteit van bepaalde website-content en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

We verzamelen niet automatisch persoonlijke informatie, maar we kunnen deze informatie wel koppelen aan persoonlijke informatie over u die we verzamelen of ontvangen uit andere bronnen van derden of u levert aan ons.

Gebruik van cookies en andere traceertechnologieën door derden

Sommige content of toepassingen, met inbegrip van advertenties, op onze diensten worden aangeboden of geleverd door derden, waaronder adverteerders, advertentienetwerken – en servers, content aanbieders en aanbieders van toepassingen. Deze derde partijen kunnen cookies gebruiken, alleen of in samenwerking met webbakens of andere traceertechnologieën om informatie te verzamelen over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten. De informatie die zij verzamelen kan worden geassocieerd met uw persoonlijke informatie of zij kunnen informatie verzamelen, waaronder persoonlijke informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites en andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op interesse gebaseerde (gedrags- of doelgerichte) reclame of andere doelgerichte content.

We hebben geen controle over de traceertechnologieën van deze derde partijen of over de manier waarop ze kunnen worden gebruikt. Als u vragen hebt over een advertentie of andere doelgerichte content, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van doelgerichte reclame of content van veel providers, zie Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en vrijgeven.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, met inbegrip van eventuele persoonlijke informatie:

 • Om onze diensten en de content ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt.
 • Om elk ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.
 • Om u te voorzien van kennisgevingen over uw account, met inbegrip van expiratie en verlenging berichten.
 • Om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten die voortvloeien uit eventuele contracten af te dwingen tussen u en ons, ook voor de facturering en de inning.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Diensten.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op onze Diensten.
 • Op een andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.
 • Voor elk ander doel met uw toestemming.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld gebruiken om advertenties weer te geven aan de doelgroepen van onze adverteerders. Hoewel we uw persoonlijke informatie niet voor deze doeleinden vrijgeven zonder uw toestemming, als u klikt op of interactie heeft met een advertentie, kan de adverteerder ervan uitgaan dat u aan zijn doel of objectieve criteria voldoet.

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers bekendmaken, en informatie die niet een persoon identificeren, zonder beperking.

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt, vrijgeven zoals beschreven in dit document:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Aan contractanten, serviceproviders en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en onze services te leveren.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, of het nu gaat om een ​​continuïteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure , waarin persoonlijke informatie van gebruikers die door ons worden bewaard, tot de overgedragen activa behoort.
 • Om het doel te bereiken waarvoor u het verstrekt.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, met inbegrip van het beantwoorden van een overheids- of reglementair verzoek.
 • Als wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of gepast is om onze rechten en eigendommen te beschermen of voor onze veiligheid en die van onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven in antwoord op geldige verzoeken van het publiek, de regelgevende instanties of autoriteiten, onder meer om te voldoen aan de vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • De verantwoordelijkheid van System1 voor de gegevens die het ontvangt op grond van het EU-Amerikaans Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield en de daaropvolgende overdracht van die gegevens aan derden wordt in detail beschreven in de Privacy Shield Beginselen. In geval van doorgifte aan derden van gegevens van EU- of Zwitserse personen die zijn ontvangen uit hoofde van het EU-Amerikaans Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield, is System1 mogelijkerwijs aansprakelijk. System1 blijft met name verantwoordelijk en aansprakelijk op grond van de Privacy Shield Principles, indien derden die door haar worden ingeschakeld om de persoonsgegevens namens haar te verwerken, dit doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield Principles, tenzij System1 bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. Met betrekking tot alle personeelsgegevens die van de EU naar de VS kunnen worden overgedragen in verband met of in het kader van een arbeidsverhouding met een in de EU gevestigde werknemer, streeft System1 naar samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteiten (of de GBAs) van de EU in het betrokken land met betrekking tot een dergelijke in de EU-gevestigde werknemer en neemt System1 het advies van deze gegevensbeschermingsautoriteiten in acht met het voorgaande.

KEUZES OVER HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

Wij streven ernaar om u te voorzien van keuzes met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We hebben mechanismen gecreëerd om u te voorzien van de volgende controle over uw persoonlijke informatie en soortgelijke gegevens die we kunnen verzamelen en opslaan:

 • U kunt uw browser zo instellen dat hij alle of sommige cookies van de browser weigert, of dat hij u waarschuwt wanneer er cookies worden geplaatst. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan aub rekening mee dat sommige delen van onze diensten (waaronder bepaalde websites en toepassingen die u via onze diensten kunt benaderen) dan ontoegankelijk kunnen zijn of niet goed functioneren.
 • Voor sommige van onze producten maken we gebruik van Google Analytics Advertising Features, waaronder Remarketing met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Platform integraties en Google Analytics Demographic and Interest Reporting. Voor informatie over momenteel beschikbare Google Analytics opt-outs, klik hier.
 • Sommige van onze producten en diensten kunnen advertenties van Microsoft bevatten. Om meer te weten te komen over de informatie die door Microsoft wordt verzameld, klikt u hier. U kunt zich afmelden voor de gepersonaliseerde reclamediensten van Microsoft door de instructies te volgen die u hier kunt vinden.
 • Wij hebben geen controle over de inzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden ten behoeve van op interesse gebaseerde reclame. Deze derden kunnen u echter voorzien van manieren om ervoor te kiezen uw persoonlijke gegevens niet te verzamelen of gebruiken. U kunt zich over het algemeen ook afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van derde adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame van Digital Advertising Alliance volgen (DAA) door een bezoek te brengen aan de opt-out pagina’s op de NAI website en de DAA website.
 • In het System1 wordt erkend dat personen uit de EU en Zwitserland het recht hebben om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over hen bijhouden. Een persoon uit de EU of Zwitserland die toegang wenst, of die onjuiste gegevens wenst te corrigeren, te verbeteren of te wissen, dient contact op te nemen met System1. Indien gevraagd wordt om gegevens te wissen, zullen we reageren binnen een redelijk tijdsbestek.
 • We zullen personen uit de EU of Zwitserland ook voorzien van een opt-out of opt-in keuze(s) voordat we hun gegevens delen met andere derde partijen dan onze agenten, of voordat we het gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld of waarvoor later toestemming werd gegeven.
 • Om het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie te beperken, kunt u hier een schriftelijk verzoek indienen.

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW INFORMATIE

Wij willen dat u de controle behoudt over persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dienovereenkomstig kunt u de registratie-instellingen voor de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en die wij vervolgens controleren, controleren, corrigeren, veranderen of wissen. Om in de toekomst geen mededelingen van ons te ontvangen, neem dan contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met System1 om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te wissen. We kunnen niet instemmen met een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging in strijd is met de wet of een wettelijke verplichting of als de informatie niet correct is.

CALIFORNIA EN CCPA PRIVACYRECHTEN EN BEKENDMAKINGEN

In dit gedeelte over privacyrechten en bekendmaking van informatie in Californië komen de wettelijke verplichtingen en rechten aan de orde die zijn vastgelegd in de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”) om te voldoen aan de eisen die in de CCPA worden gesteld aan bedrijven die zaken doen in Californië en/of hun diensten aanbieden aan inwoners van Californië, onder meer met betrekking tot informatie die Californische consumenten en huishoudens identificeert, er betrekking op heeft of ermee geassocieerd kan worden, hetzij direct of indirect, (collectief, “California Information”).

Californische informatie die we hebben verzameld en/of gedeeld

Dit gedeelte van het Beleid geeft de informatie die inwoners van Californië nodig hebben om hun rechten op hun Californische informatie uit te oefenen. Hier vindt u informatie over de Californische informatie die we mogelijk hebben verzameld van en gedeeld over consumenten gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de Effectieve Datum van dit Beleid.

In het jaar vóór de datum waarop dit Beleid werd bijgewerkt, hebben we op of via sommige van onze Diensten mogelijk de volgende categorieën van Californische Informatie verzameld en/of gedeeld (voor operationele doeleinden met aanbieders die diensten voor of aan ons leveren in verband met het ontwikkelen, verbeteren, leveren en/of aanbieden van onze Diensten):

 • Adres en andere identificatoren – zoals e-mailadres, apparaattype, webbrowser, besturingssysteem of andere soortgelijke identificatoren;
 • Unieke en online identificatoren – zoals IP-adres, apparaat-ID’s die zijn afgeleid van het apparaattype, of andere soortgelijke identificatoren;
 • Kenmerken van beschermde classificaties – zoals ras, etniciteit of seksuele geaardheid;
 • Bepaalde commerciële informatie – zoals producten of diensten die worden gekocht, verkregen of overwogen via onze Diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen;
 • Internet, gaming of andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie – zoals surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de activiteiten van individuele interactie met een website, applicatie of advertentie;
 • Locatie-informatie – geo-locatie-informatie over waar u toegang heeft tot onze diensten (als u bijvoorbeeld toegang heeft tot onze diensten op uw mobiele of tablet-apparaat kunnen wij, voor zover mogelijk, informatie verzamelen over de exacte locatie van uw apparaat);
 • Online kijkactiviteiten – en gewoonten (bijv. bekeken video’s, bekeken pagina’s); en
 • Conclusies uit Californische informatie, zoals individuele profielen, voorkeuren, kenmerken en gedrag.

We kunnen deze categorieën van Californische informatie hebben verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van diensten ten behoeve van onze verschillende bedrijven, zoals het bewaren van gebruikers, het verstrekken van inhoudelijke aanbevelingen en/of het verwerken van informatie; ;
 • Fraude- en misdaadpreventie;
 • Het opsporen van fouten in systemen;
 • Marketing en reclame;
 • Intern onderzoek, analyse en ontwikkeling – bijvoorbeeld gebruikersvoorkeuranalyses; en
 • Het ontwikkelen, onderhouden, leveren of upgraden van netwerken, producten, diensten of apparaten.

We kunnen informatie over Californië hebben verkregen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Rechtstreeks van u, met inbegrip van technische en gebruiksinformatie wanneer u onze diensten gebruikt;
 • Gelinkte sites, zoals sociale-mediasites, en andere platforms van derden;
 • Onze verschillende gelieerde entiteiten;
 • Onze joint ventures en promotionele en strategische partners;
 • Informatie leveranciers;
 • Distributeurs, dienstverleners en andere leveranciers;
 • Marketingmailinglijsten;
 • Andere gebruikers die Californische informatie over u inzenden, zoals om u uit te nodigen om deel te nemen aan een aanbod, aanbevelingen te doen of content te delen; en
 • Publiek beschikbare bronnen.

Hoewel de CCPA een zeer ruime definitie van “verkoop” geeft, bestaat er in de sector geen consensus over de vraag of het in staat stellen van derden om via cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën persoonsgegevens te verzamelen met het oog op het leveren van interesse of op locatie gebaseerde reclame en/of soortgelijke doelgerichte activiteiten, een “verkoop” in het kader van de CCPA is.

Een “verkoop” in het kader van de CCPA kan echter worden beschouwd als het delen van Californische informatie in ruil voor iets van waarde. Volgens deze brede definitie kunnen we in het jaar vóór de datum waarop dit Beleid werd bijgewerkt, op of via sommige van onze Diensten worden geacht de volgende categorieën van Californische Informatie te hebben verkocht:

 • Adres en andere identificaties – zoals e-mailadres, apparaattype, web-browser, besturingssysteem of andere soortgelijke identificaties;
 • Unieke en online identificatoren – zoals IP-adres, apparaat-ID’s die zijn afgeleid van het apparaattype, of andere soortgelijke identificatoren;
 • Kenmerken van beschermde classificaties – zoals ras, etniciteit of seksuele geaardheid;
 • Bepaalde commerciële informatie – zoals producten of diensten die worden gekocht, verkregen of overwogen via onze Diensten, of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenissen of -tendensen;
 • Internet, gaming of andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie – zoals surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de activiteiten van individuele interactie met een website, applicatie of advertentie;
 • Locatie-informatie – geo-locatie-informatie over waar u toegang heeft tot onze diensten (als u bijvoorbeeld toegang heeft tot onze diensten op uw mobiele of tablet-apparaat kunnen wij, voor zover mogelijk, informatie verzamelen over de exacte locatie van uw apparaat);
 • Online kijkactiviteiten – en gewoonten (bijv. bekeken video’s, bekeken pagina’s); en
 • Conclusies uit Californische Informatie, zoals individuele profielen, voorkeuren, kenmerken en gedrag.

Uw Californische privacyrechten om bekendmaking te vragen van informatie die wij over u verzamelen en delen

Als u een inwoner van Californië bent, staat California Civil Code Section 1798.83 u toe om informatie te vragen over onze praktijken met betrekking tot de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens door bepaalde leden van System1 en de daarmee verbonden entiteiten aan bepaalde derde partijen voor hun direct marketing doeleinden. Mogelijk kunt u zich afmelden voor het delen van uw persoonlijke gegevens met niet-aangesloten derden voor de direct-marketingdoeleinden van derden in bepaalde omstandigheden. Neem a.u.b. contact met ons op met uw verzoek.

Bovendien, als u een inwoner van Californië bent, geeft de CCPA u het recht om bepaalde informatie over onze praktijken met betrekking tot Californische informatie op te vragen. In het bijzonder kunt u het volgende aanvragen:

 • De categorieën en specifieke stukken van uw Californische informatie die we hebben verzameld;
 • De categorieën van bronnen waaruit we uw Californische informatie hebben verzameld;
 • De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we uw Californische informatie hebben verzameld of ‘verkocht’; en
 • De categorieën of soorten derden waarmee wij uw Californische informatie hebben gedeeld.

U kunt bij ons een verzoek indienen voor de volgende aanvullende informatie:

 • De categorieën of soorten derden waaraan wij uw Californische Informatie hebben verkocht, en de categorie(ën) van de Californische Informatie die aan elk van hen is verkocht.
 • De categorieën of soorten Californische informatie die we hebben gedeeld met dienstverleners die diensten voor ons leveren, zoals het verwerken van uw factuur.

Om uw CCPA-rechten met betrekking tot deze informatie uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Deze verzoeken om bekendmaking zijn over het algemeen gratis.

Uw recht om de verwijdering van Californische informatie aan te vragen

Op uw verzoek zullen we de Californische informatie die we hebben verzameld over u, behalve in situaties waarin die informatie voor ons noodzakelijk is om: u te voorzien van een product of dienst die u heeft aangevraagd; het uitvoeren van een contract dat we met u hebben afgesloten; de functionaliteit of veiligheid van onze systemen te handhaven; rechten te respecteren of uit te oefenen die door de wet worden verstrekt; of de informatie intern gebruiken op een manier die verenigbaar is met de context waarin u de informatie aan ons hebt verstrekt, of die redelijkerwijze zijn uitgelijnd met uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons.

Om gebruik te maken van uw recht om de verwijdering van uw Californische gegevens te vragen, kunt u contact met ons opnemen. Deze verzoeken zijn over het algemeen gratis.

Uw recht om ons te vragen uw Californische informatie niet te verkopen

U kunt ons altijd vertellen dat we uw Californische informatie niet mogen verkopen door contact met ons op te nemen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij uw Californische informatie niet meer verkopen, tenzij u ons dat later toestaat.

DATABEVEILIGING

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig.

Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die wordt verzonden naar (of verzameld door) onze diensten niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van enige privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die op de Diensten staan of die via de Diensten worden uitgevoerd.

GESCHILLENBESLECHTING

In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt System1 zich ertoe om klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons op te lossen.

Europese Unie of Zwitserse personen met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen hier eerst contact over op te nemen met System1.

System1 heeft zich er verder toe verbonden onopgeloste privacyklachten in het kader van de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Onder bepaalde voorwaarden, nader beschreven op de website van het Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Het is ons beleid om eventuele wijzigingen in ons beleid op deze pagina te plaatsen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met de persoonlijke gegevens van onze gebruikers omgaan, zullen we u dat laten weten via een bericht dat beschikbaar is in verband met uw gebruik van onze Diensten na het doorvoeren van dergelijke wijzigingen. De datum waarop het beleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent er verantwoordelijk voor dat we een actueel, actief en leverbaar e-mailadres voor u hebben, en dat u dit beleid regelmatig bezoekt om te controleren op eventuele wijzigingen.

CONTACTINFORMATIE

Om vragen of opmerkingen te maken over dit beleid en onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

Attn: Privacy Officer
1501 Main Street
Suite 101
Venice, CA 90291