Personvernerklæing

Sist oppdatert: 31. januar 2020

System1 LLC (inkludert datterselskapene) respekterer personvernet, og vi er forpliktet til å beskytte personvernet gjennom overholdelsen av denne personvernerklæringen (“erklæringen”) i forbindelse med nettsteder, applikasjoner og tjenester på nettet (“tjenestene”) som vi drifter. Disse retningslinjene gjelder også for følgende datterselskaper, inkludert Infospace Holdings LLC, Qool Media Holdings LLC, Dotzup Holdings LLC, Concourse Media Holdings LLC, MapQuest Holdings LLC, Privacy One Group Limited and System1 Waterfox Holdings LLC (“System1 Parties”).

Våre tjenester inkluderer nettstedene, applikasjoner og andre tjenester som lenker til denne erklæringen. Denne erklæringen beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg eller som du kan avgi når du bruker tjenestene, samt vår praksis for innsamling, bruk, vedlikehold, beskyttelse og deling av den informasjonen.

Denne erklæringen gjelder informasjon vi samler inn:

 • Når du bruker eller samhandler med våre tjenester.
 • Gjennom e-poster, tekstmeldinger og andre elektroniske meldinger vi får tilsendt.
 • Gjennom nettstedene og applikasjonene til mobil og datamaskiner.

Les denne erklæringen nøye for å forstå våre retningslinjer og praksis angående informasjonen din, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi behandler den. Hvis du ikke er enig i våre retningslinjer og praksis, er valget å ikke bruke tjenestene våre. Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, samtykker du i å godta vilkårene og betingelsene som er angitt i denne erklæringen. Denne erklæringen kan endres fra tid til annen (se “Endring til vår personvernerklæring“). Den fortsatte bruk av tjenestene etter at vi har gjort endringer, anses for å være aksept for disse endringene, så sjekk retningslinjene regelmessig for oppdateringer.

EU-US PRIVACY SHIELD OG SWISS-US PRIVACY SHIELD

System1 LLC, og System1-partene overholder Privacy Shield Framework som gjelder for EU og USA (“EU-US Privacy Shield”) og Privacy Shield Framework som gjelder for Swiss-US (“Swiss-US Privacy Shield”) som angitt av det amerikanske handelsdepartementet USA angående innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra medlemslandene i EU og Sveits. System1 har sertifisert at det overholder retningslinjene for beskyttelse av personvern, valg, ansvar, for videreformidling, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning, tilgang og bruk av rettshåndhevelse og ansvar (“prinsippene med Privacy Shield”). Hvis det er noen konflikt mellom retningslinjene som er angitt i denne erklæringen og prinsippene for Privacy Shield, skal prinsippene nedskrevet i Privacy Shield gjelde.

For å lære mer om forordningen Privacy Shield, og for å se vår egen sertifiseringsside, besøk https://www.privacyshield.gov/

System1 er underlagt tilsynsreglene til Federal Trade Commission (“FTC”). Dessuten, vedrørende eventuelle personopplysninger som kan overføres fra EU til USA i forbindelse med, eller i kontekst med ansettelsesforhold med en EU-basert ansatt, er System1 forpliktet til å samarbeide med datamyndighetene i EU, eller datatilsynet i det respektive landet vedrørende en eventuell EU-basert ansatt, og overholde de rådene gitt fra slike datatilsyn i sammenheng med det ovenstående.

BARN UNDER 13 ÅR

Våre tjenester er ikke beregnet og brukes av barn under 13 år. Ingen under 13 år kan oppgi informasjon til eller gjennom våre tjenester. Vi samler bevisst ikke personlig informasjon fra barn under 13 år, og målretter ikke tjenestene mot barn under 13 år. Dersom du er under 13 år, må du ikke bruke eller gi noen informasjon gjennom våre tjenester. Hvis vi får vite at vi har samlet inn eller mottatt personlig informasjon fra et barn under 13 år uten bekreftelse og foreldres samtykke, vil vi slette denne informasjonen. Dersom du mener at vi kan ha informasjon fra eller om et barn under 13 år, kan du kontakte oss på:

Att: Privacy Officer
1501 Main Street
Suite 101
Venice, CA 90291
USA

OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN DE INNSAMLES

Vi samler inn flere typer informasjon fra og om brukere av våre tjenester, inkludert opplysninger:

 • Der du kan bli personlig identifisert, for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre identifikatorer som oppgis gjennom kontakt online eller offline (“personopplysninger”),
 • som handler om deg, men som ikke identifiserer deg som person, for eksempel din IP-adresse, henvisningsdata, nettleser- og plattformtype, og/eller
 • internettforbindelsen, utstyret du bruker til å få tilgang til våre tjenester og brukerdetaljer.

Vi innsamler disse opplysningene:

 • Direkte fra deg når du gir den til oss.
 • Automatisk ettersom du bruker våre tjenester. Informasjon som samles inn automatisk kan inneholde brukerdetaljer, IP-adresse og informasjon innsamlet gjennom informasjonskapsler, nettfyr, piksler og annen sporingsteknologi.
 • Fra tredjepart, for eksempel våre forretningspartnere og kommersielle leverandører som vi bruker for å implementere eller tilby våre tjenester.

Opplysninger du gir oss

Den informasjonen vi samler inn gjennom våre tjenester, kan inneholde:

Opplysninger du gir ved å fylle ut skjemaer gjennom våre tjenester. Dette inkluderer informasjon gitt ved registrering for å bruke tjenestene, abonnere på tjenestene, legge ut materiale eller be om ytterligere tjenester. Vi kan også be deg om informasjon når du rapporterer et problem med tjenestene.

Informasjon som du gir oss inkluderer også registrering og kopi av korrespondansen  (inkludert e-postadresser der korrespondansen er mottatt), hvis du kontakter oss.

Informasjon vi samler inn gjennom automatisk datainnsamling eller sporingsteknologi

Når du bruker tjenestene, kan det hende vi bruker automatisk datainnsamling eller sporingsteknologi for å samle inn informasjon om utstyret du bruker, nettleseradferd og mønstre, inkludert:

 • Detaljer om bruken av tjenestene, inkludert trafikkdata, henvisningsdata, posisjonsdata, logger og annen kommunikasjonsdata og ressursene du bruker (eller informasjon som du henter) på tjenestene.
 • Informasjon om datamaskinen eller annen enhet og internettforbindelse, inkludert IP-adresse, operativsystem og nettlesertype.

Vi kan også bruke disse teknologiene til å samle informasjon om dine online-aktiviteter over tid og på tredjeparts nettsteder eller andre online-tjenester (f.eks. Atferdssporing).

Informasjonen vi samler inn automatisk er statistiske data og inkluderer ikke personopplysninger, men vi kan beholde informasjonen eller knytte den til andre personopplysninger vi innsamler på andre måter eller mottar fra tredjepart. Dette hjelper oss med å forbedre tjenestene og levere en bedre og mer personlig tjeneste til våre brukere.

Teknologien vi bruker til denne automatiske datainnsamlingen kan omfatte:

 • Informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på datamaskinens harddisk. Du kan avslå å godta informasjonskapsler ved å aktivere de riktige innstillingene i nettleseren. Imidlertid, hvis du velger denne innstillingen, kan det hende du ikke kan få tilgang til visse deler av tjenestene. Med mindre du har justert nettleserinnstillingene slik at den ikke vil godta informasjonskapsler, vil systemene og teknologien utstede informasjonskapsler når nettleseren besøker tjenestene våre.
 • Flash-informasjonskapsler. Enkelte funksjoner i tjenestene våre kan bruke lokalt lagrede objekter (eller “flash-informasjonskapsler”) for å samle inn og lagre informasjon om dine preferanser og navigasjon til, fra og på våre tjenester. Flash-informasjonskapsler administreres ikke av de samme nettleserinnstillingene som brukes for informasjonskapsler i nettleseren.
 • Nettfyr. Deler av tjenestene kan inneholde små elektroniske filer som kalles nettfyr (noen ganger også referert til som klare gif-er, pikselkode og gif-er med en piksel) som lar oss for eksempel registrere antall brukere som har besøkt sider og for annet relatert statistikk på nettstedet (for eksempel ved å registrere populariteten til bestemt innhold på nettstedet og verifisere system- og serverintegriteten).

Vi samler ikke inn personopplysninger automatisk, men vi kan knytte denne informasjonen til personlig informasjon om deg som vi samler inn eller mottar fra andre tredjepartskilder eller som du gir oss.

Tredjeparts bruk av informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi

Noe innhold eller applikasjoner, inkludert annonser på tjenestene våre blir driftet eller levert av tredjeparter, inkludert annonsører, annonsenettverk og servere, innholdsleverandører og applikasjonsleverandører. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler alene eller i forbindelse med nettfyr eller annen sporingsteknologi, for å samle informasjon om deg når du bruker tjenestene våre. Informasjonen de samler inn kan være knyttet til dine personopplysninger, eller de kan samle inn informasjon, inkludert personopplysninger, om dine online-aktiviteter over tid og på forskjellige nettsteder og andre online-tjenester. De kan bruke denne informasjonen til å gi deg interessebasert (atferdsmessig eller målrettet) reklame eller annet målrettet innhold.

Vi kontrollerer ikke disse sporingsteknologiene fra tredjepart eller hvordan de kan brukes. Hvis du har spørsmål om en annonse eller annet målrettet innhold, bør du kontakte den ansvarlige leverandøren direkte. For informasjon om hvordan du kan velge bort mottak av målrettet annonsering eller innhold fra mange tilbydere, se Valg om hvordan vi bruker og deler din informasjon.

HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGENE

Vi bruker informasjonen som vi samler inn om deg eller som du gir oss, inkludert personopplysninger:

 • Til å presentere våre tjenester og innholdet for deg.
 • Til å gi deg informasjon, og produkter eller tjenester du ber om fra oss.
 • Til å oppfylle et hvilket som helst formål som var årsaken til at du gav den til oss.
 • Til å levere deg varsler om kontoen din, inklusiv varsler om utløp og fornyelse.
 • Til å utføre våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som følge av eventuelle kontrakter som er inngått mellom deg og oss, inkludert fakturering og innkreving.
 • Til å varsle deg om endringer i våre tjenester.
 • Til å tillate deg å benytte våre interaktive funksjoner i tjenestene.
 • På hvilken som helst måte vi kan beskrive når du gir informasjonen.
 • For andre formål med ditt samtykke.

Vi kan bruke informasjonen vi har samlet inn fra deg for å gjøre det mulig for oss å vise annonser for annonsørenes målgrupper. Selv om vi ikke deler dine personopplysninger til disse formålene uten samtykke, hvis du klikker på eller på annen måte samhandler med en annonse, kan annonsøren anta at du oppfyller målet med reklamen eller objektive kriterier.

DELING AV INFORMASJON

Vi kan uten restriksjoner dele informasjon om våre brukere, og informasjon som ikke identifiserer enkeltindivider.

Vi kan dele personlig informasjon som vi samler inn eller som du gir oss som beskrevet i denne erklæringen:

 • Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper.
 • Til entreprenører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker for å støtte vår virksomhet og levere våre tjenester.
 • Til en kjøper eller annen etterfølger i tilfelle en fusjon, salg, restrukturering, omorganisering, oppløsning eller annet salg eller overføring av noen av eller alle våre eiendeler, enten det er som en fortsatt virksomhet eller som en del av konkurs, avvikling eller lignende, der personopplysninger fra brukerne som lagres av oss er blant de overførte eiendelene.
 • For å oppfylle årsaken til at du delte informasjonen.
 • For ethvert annet formål delt av oss når du gir informasjonen.
 • Med ditt samtykke.

Vi kan også dele personopplysninger:

 • For å etterkomme enhver rettskjennelse, lovmessig eller juridisk prosess, inkludert å svare på enhver anmodning fra myndigheter eller tilsynsorganer.
 • Hvis vi mener at deling er nødvendig eller hensiktsmessig for å beskytte våre rettigheter, eiendommer eller for vår, våre kunder, eller andres sikkerhet. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i forbindelse med bedrageribeskyttelse og for å redusere kredittrisiko.
 • Under visse omstendigheter kan det hende vi blir pålagt å dele dine personopplysninger som svar på gyldige forespørsler fra offentlige, regulerende eller statlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller lovhåndhevelse.
 • System1s ansvar for data som mottas i henhold til EU-US Privacy Shield eller Swiss-US Privacy Shield og påfølgende overføring av disse dataene til tredjepart, er detaljert beskrevet i Privacy Shield Principles. I tilfeller med videreformidling til tredjepart av data fra EU- eller sveitsiske borgere mottatt i henhold til EU-US Privacy Shield eller Swiss-US Privacy Shield, er System1 potensielt ansvarlig. Spesielt forblir System1 ansvarlig under Privacy Shield Principles hvis en tredjepart som engasjerer seg i å behandle personopplysningene på egne vegne, gjør det på en måte som er i strid med Privacy Shield Principles, med mindre System1 beviser at de ikke er ansvarlig for hendelsen som var opphav til skaden. Vedrørende eventuelle personopplysninger som kan overføres fra EU til USA i forbindelse med, eller i kontekst med ansettelsesforhold med en EU-basert ansatt, er System1 forpliktet til å samarbeide med datamyndighetene i EU, eller datatilsynet i det respektive landet vedrørende en eventuell EU-basert ansatt, og overholde de rådene gitt fra slike datatilsyn i sammenheng med det ovenstående.

VALG OM HVORDAN VI BRUKER OG DELER DIN INFORMASJON

Vi streber etter å gi deg valgfrihet angående de personopplysningene du gir til oss. Vi har opprettet mekanismer for å gi deg følgende kontroll over personopplysningene og lignende data som vi kan samle inn og lagre:

 • Du kan stille inn nettleseren til å nekte å godta alle eller noen informasjonskapsler, eller til å varsle deg når det lastes informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at noen deler av tjenestene våre (inkludert visse nettsteder og applikasjoner som du kan få tilgang til via våre tjenester), kan være utilgjengelige eller ikke fungerer som de skal.
 • For noen av produktene våre bruker vi Google Analytics-annonseringsfunksjoner, inkludert videresalg med Google Analytics, visningsrapportering for Google Displaynettverk, DoubleClick-plattformintegrasjoner og demografisk rapportering og interesse for Google Analytics. For informasjon om tilgjengelige valg for Google Analytics, trykk her.
 • Noen av våre produkter og tjenester kan inneholde annonser fra Microsoft. Klikk her for å lære mer om informasjon samlet inn av Microsoft. Du kan velge bort Microsofts tilpassede annonseringstjenester ved å følge instruksjonene som du finner her.
 • Vi kontrollerer ikke tredjeparters innsamling eller bruk av personopplysninger for å tjene interessebasert annonsering. Imidlertid kan disse tredjepartene gi deg muligheter til å velge å ikke samle inn eller bruke personopplysningene på denne måten. Du kan også generelt velge bort å motta personlige annonser fra tredjeparts annonsører og annonsenettverk som er medlemmer av Network Advertising Initiative (NAI) eller som følger Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (DAA) ved å besøke opt-out-sidene på nettstedene NAI og DAA.
 • System1 erkjenner at enkeltpersoner i EU og Sveits har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi lagrer om dem. En person fra EU eller Sveits som søker tilgang, eller som søker å rette, endre eller slette unøyaktige data, må kontakte System1. Ved forespørsel om å fjerne data, vil vi respondere innen rimelig tid.
 • Vi vil også gi personer fra EU eller Sveits anledning til å velge om de vil dele opplysninger, før vi deler dataene med andre parter enn våre agenter, eller før vi bruker dem til et annet formål enn det opprinnelig ble samlet inn eller deretter autorisert for.
 • For å begrense bruk og deling av personopplysninger, send en skriftlig henvendelse her.

TILGANG TIL OG RETTING AV DINE EGNE OPPLYSNINGER

Vi ønsker at du skal ha kontroll over de personopplysningene du gir oss. Følgelig kan du gå gjennom, korrigere, endre eller fjerne registreringsinnstillingene for de personopplysningene du gir oss og som vi deretter kontrollerer. Kontakt oss hvis du velger å ikke motta fremtidig kommunikasjon fra oss.

Du kan også kontakte System1 for å be om tilgang til å rette eller slette hvilken som helst personlig informasjon du har gitt oss. Vi kan ikke imøtekomme en forespørsel om å endre informasjon hvis vi mener at endringen ville være i strid med lov eller lovkrav eller føre til at informasjonen er feil.

CALIFORNIA OG CCPA, PERSONVERN OG FORMIDLING

Denne delen om personvern og deling i California tar for seg de juridiske forpliktelsene og rettighetene som er angitt i California Consumer Privacy Act (“CCPA”) for å oppfylle kravene som er angitt i CCPA for de bedrifter som driver virksomhet i California og / eller tilbyr deres tjenester til innbyggere i California, inkludert med hensyn til informasjon som identifiserer, forholder seg til, beskriver, er rimelig i stand til å være assosiert med, eller med rimelighet kan være koblet, direkte eller indirekte, med forbrukere eller husholdninger i California (samlet “California-informasjon”) .

California-informasjon vi samlet og/eller delte

Denne delen av retningslinjene inneholder informasjonen som innbyggerne i California trenger for å utøve sine rettigheter i forhold til California-informasjonen. Her er informasjon om California-informasjonen vi kan ha samlet fra og delt om forbrukere i løpet av de tolv månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen.

Året før datoen denne erklæringen ble oppdatert, på eller gjennom noen av tjenestene våre, kan vi ha samlet og / eller delt (til operasjonelle formål med leverandører som leverer tjenester for eller til oss i forbindelse med utvikling, forbedring, levering og / eller som tilbyr tjenestene våre) følgende kategorier av California-informasjon:

 • Adresse og andre identifikatorer, for eksempel e-postadresse, enhetstype, nettleser, operativsystem eller andre lignende identifikatorer.
 • Unike og online identifikatorer, for eksempel IP-adresse, enhets-IDer avledet fra enhetstype eller andre lignende identifikatorer.
 • Kjennetegn på beskyttede klassifiseringer – for eksempel rase, etnisitet eller seksuell legning.
 • Enkelte typer kommersiell informasjon – for eksempel produkter eller tjenester som er kjøpt, innhentet eller vurdert gjennom våre tjenester eller andre innkjøp eller forbruker- historier eller tendenser.
 • Internett, gaming eller annen elektronisk informasjon fra nettverksaktivitet – for eksempel søkehistorikk, søkehistorikk og informasjon angående interaksjon med et nettsted, applikasjon eller reklame.
 • Stedsinformasjon – geografisk informasjon om hvor du får tilgang til tjenestene våre (f.eks. Hvis du går inn på tjenestene fra mobilen eller nettbrettet, kan vi samle inn informasjon om hvor enheten nøyaktig befinner seg, i den grad det er mulig).
 • Online-visningsaktiviteter og -vaner (f.eks. videoer som vises, sider som er sett) og
 • Inferenser hentet fra California-informasjon, for eksempel individuelle profiler, preferanser, egenskaper og atferd.

Vi kan ha samlet disse kategoriene av California-informasjon til følgende formål:

 • Utføre tjenester på vegne av våre forskjellige virksomheter, for eksempel brukeroppbevaring, gi innholdsanbefalinger og / eller behandle informasjon.
 • Forebygging av bedrageri og kriminalitet,
 • Feilsøke etter feil i systemer.
 • Markedsføring og annonsering.
 • Intern forskning, analyse og utvikling – f.eks. analyse av brukerpreferanser og
 • Utvikle, vedlikeholde, tilby eller oppgradere nettverk, produkter, tjenester eller enheter.

Vi kan ha innhentet California-informasjon fra flere kilder, inkludert:

 • Direkte fra deg, inkludert teknisk- og brukerinformasjon når du bruker våre tjenester.
 • Koblede nettsteder, for eksempel sider for sosiale medier og andre tredjepartsplattformer;
 • Ulike tilknyttede partnere.
 • Våre samarbeidspartnere, samt salgsfremmende og strategiske partnere.
 • Informasjonsleverandører.
 • Distributører, tjenesteleverandører og andre leverandører.
 • Markedsføringslister.
 • Andre brukere som leverer California-informasjon om deg, slik som å invitere deg til å delta på et tilbud, komme med anbefalinger eller dele innhold, og
 • publisere tilgjengelige kilder.

Mens CCPA definerer “salg” veldig bredt, er det ingen bransjeomfattende enighet om det å gi tredjeparter mulighet til å samle inn personopplysninger via informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier med det formål å levere interesser eller stedsbasert annonsering og / eller lignende målrettingsaktiviteter utgjør et “salg” under CCPA. Imidlertid kan et “salg” under CCPA anses å inkludere deling av California-informasjon i bytte med noe av verdi. I henhold til denne brede definisjonen kan vi i året før den datoen denne erklæringen ble oppdatert, gjennom våre tjenester anses å ha solgt følgende kategorier av California-informasjon:

 • Adresser og andre identifikatorer, slik som e-postadresse, enhetstype, operativsystem eller andre tilsvarende identifikatorer.
 • Unike og online identifikatorer, for eksempel IP-adresse, enhets-IDer avledet fra enhetstype eller andre lignende identifikatorer.
 • Kjennetegn på beskyttede klassifiseringer – for eksempel rase, etnisitet eller seksuell legning.
 • Enkelte typer kommersiell informasjon – for eksempel produkter eller tjenester som er kjøpt, innhentet eller vurdert gjennom våre tjenester, eller andre innkjøp eller forbruks historier eller tendenser.
 • Informasjon om Internett, gaming eller annen elektronisk nettverksaktivitet – for eksempel surfehistorikk, søkehistorie og informasjon om individets interaksjon med et nettsted, applikasjon eller reklame.
 • Stedsinformasjon – geografisk informasjon om hvor du får tilgang til tjenestene våre (f.eks. dersom du benytter tjenestene våre på mobilen eller nettbrettet, kan vi samle inn informasjon om enhetens nøyaktige beliggenhet i den grad det er mulig).
 • Online-visningsaktiviteter og -vaner (f.eks. videoer som vises, sider som er sett) og
 • inferenser hentet fra California-informasjon, for eksempel individuelle profiler, preferanser, egenskaper og atferd.

Dine rettigheter vedrørende personvern i California for å be om opplysninger om informasjon vi samler inn og deler om deg

Hvis du er bosatt i California, tillater California Civil Code § 1798.83 deg å be om informasjon om vår praksis tilknyttet utlevering av personopplysninger av enkelte medlemmer av System1, og tilknyttede samarbeidspartnere til visse tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål Det er mulig for deg å fravelge av delingen av personopplysningene med ikke tilknyttede tredjeparter for tredjepartens direkte markedsføringsformål under visse omstendigheter. Kontakt oss med din forespørsel.

I tillegg, hvis du er bosatt i California, gir CCPA deg retten til å be om viss informasjon om vår praksis med hensyn til California Information. Spesielt kan du be om følgende:

 • Kategoriene og de spesifikke delene av California-informasjonen som vi har samlet inn.
 • Kategoriene av kilder vi samlet inn California-informasjonen fra.
 • De forretnings- eller kommersielle formålene som vi samlet inn eller “solgte” din California-informasjon, og
 • Kategoriene eller typene av tredjeparter som vi har delt California-informasjonen med.

Du kan sende en forespørsel til oss om følgende tilleggsinformasjon:

 • Kategoriene eller typene tredjeparter som vi har solgt California-informasjonen til, og kategorien eller kategoriene av California-informasjonen som er solgt til hver av dem.
 • Kategoriene eller typene California-informasjon som vi har delt med tjenesteleverandører utfører tjenester for oss, for eksempel behandling av regningene dine.

For å benytte dine CCPA-rettigheter med hensyn til denne informasjonen, vennligst kontakt oss. Disse forespørslene om utlevering er generelt gratis.

Dine rettigheter til å be om sletting av California-informasjon

På forespørsel, vil vi slette California-informasjonen vi har samlet om deg, bortsett fra i situasjoner der denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et produkt eller en tjeneste du har bedt om, gjennomføre en kontrakt vi har inngått med deg, opprettholde funksjonaliteten eller sikkerheten til våre systemer, overholde eller utøve rettigheter gitt ved lov, eller bruke informasjonen internt på måter som er kompatible med konteksten du ga informasjonen til oss, eller som er rimelig i tråd med dine forventninger basert på ditt forhold til oss.

For å benytte din rettighet til å be om sletting av California-informasjon, vennligst kontakt oss. Disse henvendelsene er som regel gratis.

Dine rettigheter til å be oss om ikke å selge din California-informasjon

Du kan alltid be oss om ikke å selge California-informasjonen, ved å kontakte oss.

Så snart vi har mottatt og behandlet din henvendelse, vil vi ikke selge California-informasjonen med mindre du senere gir oss tillatelse.

DATASIKKERHET

Vi har implementert sikkerhetstiltak designet for å sikre personopplysninger fra utilsiktet tap og fra uautorisert tilgang, bruk, endring og deling.

Dessverre er overføring av informasjon via internett ikke helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene, kan vi ikke garantere sikkerheten for personopplysningen som er overført til (eller samlet inn av) våre tjenester. All overføring av personopplysninger skjer på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for omgåelse av personverninnstillinger eller sikkerhetstiltak som finnes på eller implementert gjennom tjenestene.

TVISTELØSNINGER

I samsvar med Privacy Shield Principles forplikter System1 seg til å løse klager om personvernet og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. Borgere fra EU eller Sveits med henvendelser eller klager angående denne personvernpolitikken bør først kontakte System1 her.

System1 har videre forpliktet seg til å henvise uavklarte klager på personvern under Privacy Shield Principles til en uavhengig tvisteløsningsmekanisme, BBB EU PRIVACY SHIELD, som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen din, eller hvis klagen din ikke blir adressert tilfredsstillende, kan du gå til
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers for mer informasjon om hvordan du sender en klage.

Under visse forhold, nærmere beskrevet på nettsiden til Privacy Shields https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du påberope deg bindende voldgift når andre prosedyrer for tvisteløsning ikke har ført frem.

ENDRINGER TIL PERSONVERNREGLENE

Det er vår policy å legge ut endringer vi gjør i retningslinjene på denne siden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i hvordan vi behandler brukernes personopplysninger, vil vi gi deg beskjed via et tilgjengelig varsel i forbindelse med bruken av våre tjenester etter implementering av slike endringer. Datoen for når retningslinjene sist ble revidert finner du øverst på siden. Du er ansvarlig for at vi har en oppdatert aktiv og funksjonell e-postadresse til deg, og for å regelmessig lese disse retningslinjene for å se etter eventuelle endringer.

KONTAKTINFORMASJON

For å stille spørsmål eller kommentere på disse retningslinjene og vår personvernpraksis, kontakt oss på:

Attn: Privacy Officer
1501 Main Street
Suite 101
Venice, CA 90291
USA