Brukervilkår

Sist oppdatert: 07. Juni 2018

Les brukervilkårene nedenfor før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du disse brukervilkårene. System1 LLC og tilknyttede selskaper og datterselskaper (“Vi” eller slik konjugering derav som konteksten kan kreve) forbeholder seg retten til å gjennomgå og revidere brukervilkårene med jevne mellomrom uten forhåndsvarsel, og ved å bruke dette nettstedet etter enhver revisjon av bruksvilkårene, samtykker du i å akseptere slike endringer. Hvis du finner brukervilkårene uakseptable, må du umiddelbart avslutte bruken av dette nettstedet. Dette nettstedet er gjort tilgjengelig for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke dette nettstedet til å selge et produkt eller en tjeneste, eller for å øke trafikken til eget nettsted av kommersielle grunner, for eksempel annonsesalg. Du kan ikke ta resultatene fra noen form for nettsøk og omformatere og vise dem, eller speile nettstedet på ditt eget nettstedet. Hvis du vil gjøre kommersiell bruk av nettstedet, må du inngå en avtale på forhånd med nettstedet til System1. Kontakt oss for mer informasjon.

1. INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER

Tjenestene som tilbys på dette nettstedet og innholdet, informasjonen, dokumentene, grafikken og bildene som er publisert på dette nettstedet, kan inneholde unøyaktigheter, typografiske feil eller andre feil. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å oppdatere det som finnes på dette nettstedet. Videre forbeholder vi oss retten til å midlertidig, eller permanent, redigere, endre, avbryte eller slette innholdet uten forhåndsvarsel.
Følgelig,

SÅ LANGT DET ER TILLATT AV LOVEN, ER TJENESTENE OG INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERT “SOM DE ER”, OG UTEN GARANTI. ALLE TYPER GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SÆRLIG FORMÅL, ELLER IKKE SOM OVERTREDELSE, BLIR HERVED FRASKREVET OG DU FRASKRIVER DEG HERVED ALLE SLIKE GARANTIER.

Brukere av dette nettstedet skal ikke stole på meninger som kommer til uttrykk på dette nettstedet når de tar forretningsmessige, økonomiske, personlige eller andre beslutninger. Videre støtter vi ikke meninger fra tredjepart uttrykt på dette nettstedet eller på tilknyttede nettsteder.

2. PERSONVERNREGLER

Informasjonen som System1 mottar gjennom bruk av våre nettsteder, er gjenstand for våre personvernregler. Disse personvernreglene inneholder vilkår og betingelser som styrer vår innsamling og bruk av den informasjonen du gir, og våre respektive rettigheter i forhold til denne informasjonen. Les personvernreglene før du bruker nettstedene våre. Din bruk av våre nettsteder indikerer at du aksepterer våre personvernregler.

3. BRUKERADVARSLER / BRUKERADFERD

Vi gjør visse tjenester tilgjengelige, inkludert uten begrensning, e-post, chatterom, oppslagstavler og andre samfunnstjenester, forutsatt at du samtykker i å overholde vilkårene og betingelsene i disse brukervilkårene. Uten å begrense generaliteten av det foregående, i vederlag for at vi leverer slike tjenester, samtykker du også til ikke å:

  • Bryte gjeldende lover, forskrifter eller regler.
  • Trakassere, fornærme, true, fornedre, skremme eller invadere privatlivet til enhver person eller virksomhet.
  • Poste eller overføre kommersielt, reklamemateriell eller salgsfremmende materiale, inkludert uten begrensning, “spam” eller massedistribusjon.
  • Oppgi falsk informasjon på registreringsskjemaet eller på noe som helst tidspunkt utgi deg for å være en annen.
  • Legge ut eller overføre falsk, upassende, fornedrende, eller overdrevne meldinger eller informasjon.
  • Legge ut ethvert materiale som krenker tredjeparts opphavsrett, varemerke, patent eller annen immateriell rettighet.

Hvis du bryter slike vilkår, kan vi uten forhåndsvarsel og uten ansvar overfor deg utestenge deg fra alle tjenester, avslutte registreringen, slette meldinger eller innlegg og iverksette andre tiltak vi anser som hensiktsmessige etter eget skjønn. Under henvisning til tjenester vi leverer, erkjenner du at vi fra tid til annen uten varsel til deg og etter eget skjønn kan etablere forskjellige fremgangsmåter, begrensninger og restriksjoner for administrasjon av slike tjenester, inkludert uten begrensning: Hvor ofte en tjeneste eller kontoen kan åpnes, det maksimale antall dager meldinger eller innlegg blir beholdt, maksimalt antall tillatte meldinger eller innlegg, størrelsen og arten av meldinger og innlegg, den maksimale lagringsplassen som er tilgjengelig for en konto og alle andre forhold knyttet til administrasjon av tjenester, og du samtykker i å være bundet av slik praksis. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for deaktivering eller sletting av kontoer eller for tap av e-post, kommunikasjon, innlegg, data eller informasjon som et resultat av, eller oppstår som følge av, vår administrasjon av slike tjenester.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for nøyaktigheten, integriteten, kvaliteten, bruken eller verdien av innhold, data, dokumenter, grafikk, bilder, informasjon, råd eller meninger som finnes i e-post, oppslagstavler, chatterom eller fellestjenester, eller i andre offentlige tjenester, og støtter ikke råd eller mening som finnes der. Vi overvåker eller kontrollerer ikke slike tjenester, selv om vi forbeholder oss retten til det. Vi kan iverksette tiltak som vi anser som hensiktsmessige, etter eget skjønn, for å opprettholde den høye kvaliteten på tjenesten og for å beskytte oss selv og andre.

4. LENKER TIL AFFILIATES (tilknyttede samarbeidspartnere)

Hvis et søkeresultat inneholder “Aff” eller “Affiliate”, en affiliate kode har blitt lagt til lenken og System1 mottar kanskje økonomisk kompensasjon for dette søkeresultatet.

5. NETTSTEDENES LENKER OG TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som er uavhengige av dette nettstedet. Vi gir ingen representasjoner eller garantier for nøyaktigheten, verdien, integriteten, fullstendigheten eller ektheten av informasjonen eller meningene på et slikt viderekoblet nettsted, og noen lenke til et annet nettsted skal ikke på noen måte tolkes som en påtegning av oss av det nettstedet, eller av produktene eller tjenestene som er beskrevet der.

Videre kan disse koblingene føre til nettsteder eller lenker som inneholder støtende og anstøtelig innhold eller som kan inneholde farlige datavirus. Du påtar deg, og vi fraskriver oss, alt ansvar for noe av innholdet på disse nettstedene eller for skader påført brukere av disse nettstedene.

6. KONFIDENSIALITET

Ditt konfidensielle bruk av dette nettstedet kan ikke garanteres av oss. Vi skal ikke være ansvarlig for skade som du eller noen personer kan lide som følge av brudd på konfidensialitet med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

7. SIKKERHET

Du har kanskje en konto og passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoinformasjon, og er fullt ansvarlig for all oppførsel som utføres under dette passordet og på kontoen. Vi er ikke ansvarlig for tap av konfidensialitet eller skader som følge av at du ikke overholder disse vilkårene. Du vil umiddelbart rapportere all uautorisert bruk av passordet ditt til oss.

8. SKADEBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI, VÅRE MEDARBEIDERE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, UNDERKONTRAKTØRER, LEVERANDØRER, AGENTER, TILKNYTTEDE SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAP, SUKSESSORER ELLER INNLEIDE SELSKAP VÆRE ANSVARLIG TIL NOEN PART AV ALLE DIREKTE, INDIREKTE, PÅFØLGENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER ANDRE INDIREKTE (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, OMKOSTNINGER) SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER NOEN TJENESTER, INNHOLD ELLER ANNET MATERIALE SOM LEVERES ELLER GJØRES TILGJENGELIG HERUNDER, ELLER BRUK AV NOE ANDRE LENKER ELLER KJENTE NETTSTED, SELV HVIS VI ER UTTRYKKELIG GITT RÅD FOR MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG UANSETT OM SLIKE SKADER KOM I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT OVERSEELSE), STRENGT ANSVARLIGHET ELLER ANNET JURIDISK GRUNNLAG. BEGREPET “SKADER” INKLUDERER, UTEN BEGRENSNING, ADVOKATUTGIFTER, TAPT OMSETNING, DRIFTSAVBRUDD OG TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DITT INFORMASJONSHÅNDTERINGSSYSTEM. DU ERKJENNER AT DE ØKONOMISKE VILKÅRENE FOR VÅR AVTALE REFLEKTERER DEN FOREGÅENDE TILDELINGEN AV RISIKO OG SLIK TILDELING AV RISIKO ER EN VESENTLIG INDUKSJON FOR OSS FOR Å LEVERE TJENESTENE, NETTSTEDET OG ANNET INNHOLD OG MATERIALER.

9. EIERSKAP

Vi eier alle rettighetene, tittel og interesse i og til nettstedene, produktene og tjenestene som tilbys på nettstedene, samt våre logoer, varenavn og varemerker. Alle andre rettigheter, tittel og interesser (inkludert alle andre opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter) på dette nettstedet og alle navn, vilkår, logoer, slagord, bilder og andre indikasjoner som identifiserer produktene eller tjenestene fra System1 er varemerker som tilhører System1. Navnene på selskaper og produkter som ikke eies av System1 og som er nevnt her, kan være varemerkene til deres respektive eiere. All bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold eller varemerker som tilhører System1 uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra System1 er strengt forbudt.

10. LISENS

Intet av innholdet på dette nettstedet skal tolkes som å overlate lisenser eller rettigheter, uttrykkelig, etter implikasjon, etter antakelse eller på annen måte, under noen av våre immaterielle rettigheter, eller under noen tredjeparts immaterielle rettigheter, og ingen deler av dette nettstedet kan bli reprodusert, republisert, kopiert, overført eller distribuert i noen form eller på noen måte.

11. PÅSTANDER OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

System1 respekterer andres immaterielle rettigheter og kan under passende omstendigheter og etter eget skjønn avslutte kontoer til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale på dette nettstedet krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, eller at en kobling på dette nettstedet leder deg til et annet nettsted som inneholder materiale som krenker noe med opphavsrett som du eier eller kontrollerer, kan du sende et varsel om en slik krenkelse til vår utpekte agent for å få materialet fjernet eller på annen måte blokkert fra tilgang. Les BESKRIVELSE OG PROSEDYRE FOR EVENTUELLE KRAV VED BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN.

12. ERSTATNING

DU SAMTYKKER Å IKKE GJØRE OSS SKADELIDENDE,  ELLER GJØRE OSS ERSTATNINGSANSVARLIGE. DET SAMME GJELDER LEDELSEN, DE ANSATTE, DATTERSELSKAPER, LEVERANDØRER, UNDERLEVERANDØRER, AGENTER, SAMARBEIDSPARTNERE OG TILKNYTTEDE PARTNERE (AFFILIATES), ETTERKOMMERE OG ANDRE INNLEIDE FRA ALT ANSVAR, KRAV, OG UTGIFTER INKLUDERT RIMELIGE ADVOKATHONORAR, SOM KOMMER SOM FØLGE AV, ELLER ETTERFULGT AV BRUKEN ELLER MISBRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, EVENTUELLE TJENESTER PÅ NETTSTEDET ELLER FOR OVERTREDELSER AV DEG ELLER ANDRE AV INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER ELLER ANDRE RETTIGHETER FRA TREDJEPART. VI KAN TA EKSKLUSIV KONTROLL PÅ ETHVERT FORSVAR ELLER SAK UNDERLAGT ERSTATNINGSKRAV FRA DEG, OG DU GODTAR Å SAMARBEIDE MED OSS I SLIKE TILFELLER.

13. GJELDENDE LOVER I TILFELLE TVIST

DISSE VILKÅRENE SKAL STYRES OG TOLKES IFØLGE LOVENE I DELSTATEN WASHINGTON I USA, ETTERSOM DE GJELDER AVTALER BARE LAGET OG BENYTTET I DELSTATEN. DU SAMTYKKER UGJENKALLELIG OG FRASKRIVER DEG ALLE INNSIGELSER TIL PERSONLIG JURISDIKSJON OG AVDELINGER I DE DELSTATLIGE OG FØDERALE DOMSTOLER LOKALISERT I KING COUNTY, WASHINGTON, USA, OG DU SKAL IKKE STARTE ELLER STRAFFEFORFØLGE NOEN ERSTATNINGSSAKER ELLER HANDLINGER FOR ANDRE DOMSTOLER ENN DEN SOM ER NEVNT.

14. INTERNASJONAL BRUK

Vi representerer ikke at alt innhold, materiale og tjenester på nettstedet vårt er passende eller tilgjengelig for bruk på alle geografiske steder, spesielt noen steder utenfor USA og tilgang til slikt fra bestemte steder kan være ulovlig og forbudt. De som får tilgang til innhold, materiale og tjenester fra slike steder handler på eget initiativ, og vi er ikke ansvarlig for at de overholder lokale lover eller andre gjeldende lover. Du får ikke tilgang til det foregående når det er forbudt ved lov.

15. INTEGRERING, UGYLDIGHET, GENERELT

Disse brukervilkårene inneholder ved henvisning alle merknader på dette nettstedet og utgjør hele avtalen med hensyn til din tilgang og bruk av dette nettstedet. Vi kan når som helst endre disse brukervilkårene ved å legge ut reviderte brukerbetingelser på nettstedet og din fortsatte bruk av et slikt nettsted og tjenestene utgjør avtalen om å være bundet av slike endrede bruksvilkår. Enhver bestemmelse i disse brukervilkårene, som er bestemt av en domstol med kompetent jurisdiksjon som ikke kan håndheves i noen jurisdiksjon, kan skilles fra disse bruksvilkårene i denne jurisdiksjonen uten på noen måte å ugyldiggjøre de gjenværende bestemmelsene i disse brukervilkårene. Ikke-håndhevbarheten av noen bestemmelse i en gitt jurisdiksjon skal ikke gjøre denne bestemmelsen ikke rettskraftig i noen annen jurisdiksjon.