Betingelser for brug

Sidst opdateret: 7. juni 2018

Før du bruger dette websted, skal du læse de betingelser for brug, der er beskrevet nedenfor. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af betingelserne for brug. System1 LLC og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber (“Vi” eller en sådan bøjning deraf, som sammenhængen måtte kræve) forbeholder sig retten til at gennemgå og revidere betingelserne for brug fra tid til anden uden forudgående varsel, og ved at bruge dette websted efter enhver revision af betingelserne for brug accepterer du at være bundet af sådanne ændringer. Hvis du finder, at betingelserne for brug er uacceptable, skal du straks afslutte din brug af dette websted. Dette websted stilles til rådighed til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge dette websted til at sælge et produkt eller en tjeneste eller til at øge trafikken til dit websted af kommercielle årsager, f.eks. til salg af annoncer. Du må ikke tage resultaterne fra nogen form for internetsøgning og om-formatere og vise dem eller spejle webstedets hjemmeside eller resultatsider på dit websted. Hvis du vil gøre kommercielt brug af webstedet, skal du på forhånd indgå en aftale med System1-webstedet om at gøre dette. Kontakt os venligst for mere information.

1.  INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER

Tjenesterne, der leveres på dette websted, og indholdet, informationerne, dokumenterne, grafikken og billederne, der er offentliggjort på dette websted, kan omfatte unøjagtigheder, typografiske fejl eller andre fejl. Vi forpligter os dog ikke til at opdatere det indhold, der findes på dette websted. Desuden forbeholder vi os retten til midlertidigt eller permanent at modificere, ændre, afbryde eller slette indhold uden forudgående varsel.

FØLGELIG, I DET OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN, LEVERES TJENESTERNE OG OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED “SOM DE ER,” OG UDEN GARANTI, OG ALLE GARANTIER AF ENHVER SLAGS, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSEDE TIL, DE IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE, ER HERMED FRASAGT, OG DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ALLE SÅDANNE GARANTIER.

Brugere af dette websted skal ikke stole på udtalelser, der udtrykkes på dette websted, når de træffer forretningsmæssige, økonomiske, personlige eller andre beslutninger. Desuden støtter vi ikke udtalelser fra tredjepart, der er udtrykt på dette websted eller på tilknyttede websteder.

2.  PRIVATLIVSPOLITIK

De oplysninger, System1 indhenter gennem din brug af vores sider, er underlagt vores privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik indeholder vilkår og betingelser, der regulerer vores indsamling og brug af de oplysninger, du leverer til os, og vores respektive rettigheder i forhold til disse oplysninger. Læs venligst vores privatlivspolitik før du bruger vores sider. Din brug af vores sider indikerer, at du er enig i vores privatlivspolitik.

3.  BRUGER-ADVARSLER / BRUGERADFÆRD

Vi stiller visse tjenester til rådighed, herunder uden begrænsning e-mail, chatrum, opslagstavler og andre community-tjenester; forudsat at du accepterer at overholde de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse betingelser for brug. Uden at begrænse almengyldigheden af ​​det foregående accepterer du samtidig, i betragtning af vores levering af sådanne tjenester, ikke at:

  • Overtræde nogen som helst gældende lov, forskrift eller regel;
  • Chikanere, fornærme, true, pinliggøre, påføre kvaler eller invadere personers eller enheders privatliv;
  • Udsende eller transmittere ethvert kommercielt, reklamerende eller salgsfremmende materiale, herunder uden begrænsning “spam” eller massedistribution;
  • Angive falske oplysninger på din tilmeldingsformular eller udgive dig for en anden person på et hvilket som helst tidspunkt;
  • Udsende eller transmittere falske, upassende, forkerte, ureglementerede eller overdrevne beskeder eller oplysninger.
  • Udsende noget materiale, der krænker en tredjeparts ophavsret, varemærke, patent eller anden intellektuel ejendomsret.

Hvis du overtræder sådanne vilkår, kan vi uden forudgående varsel og uden ansvar over for dig forvise dig fra enhver og alle tjenester, afslutte din registrering, slette dine meddelelser eller posteringer og foretage enhver anden handling, som vi finder passende efter vores skøn. Med henvisning til de tjenester vi leverer, anerkender du, at vi fra tid til anden uden varsel til dig og efter vores eget skøn kan etablere forskellige fremgangsmåder, begrænsninger og restriktioner for administration af sådanne tjenester, herunder uden begrænsning: hvor ofte der kan opnås adgang til en tjeneste eller konto; det maksimale antal dage som beskeder eller posteringer bevares; det maksimale tilladte antal meddelelser eller posteringer; størrelsen og arten af ​​meddelelser og posteringer; den maksimale disponible lagerplads til en konto; samt alle andre forhold i forbindelse med administration af tjenester, og du accepterer at være bundet af sådan praksis. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige eller skal hæfte for deaktivering eller sletning af konti eller for tab af e-mails, kommunikation, posteringer, data eller information som resultat af eller som følge af vores administration af sådanne tjenester.

Vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden, integriteten, kvalitetens fuldstændighed, brugbarheden eller værdien af indhold, data, dokumenter, grafik, billeder, information, rådgivning eller meninger indeholdt i e-mails, opslagstavler, chatrum eller community-tjenester eller i andre offentlige tjenester, og vi støtter ikke nogen rådgivning eller meninger indeholdt deri. Vi overvåger eller kontrollerer ikke sådanne tjenester, selv om vi forbeholder os ret til det. Vi kan foretage enhver handling, som vi finder passende efter vores skøn, for at opretholde den høje kvalitet af vores service og for at beskytte os selv og andre.

4.  LINKS TIL TILKNYTTEDE PARNTERE

Hvis et søgeresultat inkluderer “Aff” eller “Affiliate”, er en tilknyttet kode tilføjet til linket, og System1 kan modtage økonomisk kompensation i forbindelse med det søgeresultat.

5.  WEBSTED-LINKS OG TREDJEPARTSSIDER

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der er uafhængige af dette websted. Vi giver ingen repræsentation eller garanti for nøjagtigheden, værdien, integriteten, fuldstændigheden eller ægtheden af ​​de oplysninger eller udtalelser, der findes på et sådant linket websted, og ethvert link til et andet websted må på ingen måde opfattes som en godkendelse fra os på dette websted, eller af de produkter eller tjenester der er beskrevet deri.

Endvidere kan disse links føre til andre websteder eller links, der indeholder stødende og forkasteligt indhold, eller som kan indeholde farlig computervirus. Du påtager dig, og vi fraskriver os hermed, ethvert ansvar for noget af indholdet på disse sider eller for enhver skade, som brugerne af disse websteder har lidt.

6.  FORTROLIGHED

Din fortrolige brug af dette websted kan ikke garanteres af os. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, som du eller nogen person kan lide som følge af et brud på fortroligheden med hensyn til din brug af dette websted.

7.  SIKKERHED

Du har muligvis en konto og adgangskode. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af ​​din adgangskode og kontoinformation og er fuldt ansvarlig for al opførsel, der udføres under denne adgangskode og konto. Vi er ikke ansvarlige for tab af fortrolighed eller for skader, der skyldes din manglende overholdelse af disse betingelser. Du skal straks rapportere enhver uautoriseret brug af din adgangskode til os.

8.  BEGRÆNSNING AF SKADER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI, VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, ENTREPRENØRER, UNDERLEVERANDØRER, LEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER, PARTNERE, DATTERSELSKABER, EFTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR NOGEN PART FOR ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE, TILFÆLDIG, SÆRLIG ELLER ANDEN INDIREKTE SKADE (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DÆKNING AF OMKOSTNINGER), DER OPSTÅR UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER ØVRIGE TJENESTER, INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER, SOM LEVERES ELLER ER TILGÆNGELIGE HERUNDER, ELLER BRUG AF ANDRE LINKS ELLER LINKEDE WEBSTEDER, SELV HVIS VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UAFHÆNGIGT AF OM DISSE SKADER ER OPSTÅET I KONTRAKT, TORT (INKL. UAGTSOMHED), UTVETYDIGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK BASIS. TERMEN “SKADER” INKLUDERERER UDEN BEGRÆNSNING ADVOKATGEBYRER, TABT INDKOMST, FORRETNINGSAFBRYDELSE OG TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I DIT INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM. DU ERKENDER, AT DE ØKONOMISKE VILKÅR I VORES AFTALE AFSPEJLER DEN FOREGÅENDE TILDELING AF RISICI, OG EN SÅDAN TILDELING AF RISICI ER EN VÆSENTLIG TILSKYNDELSE FOR OS TIL AT YDE VORES TJENESTER, WEBSTED SAMT ANDET INDHOLD OG MATERIALER.

9.  EJERSKAB

Vi ejer alle rettigheder, krav og interesse i og til webstederne, de produkter og tjenester der tilbydes på webstederne, samt vores logoer, handelsnavne og varemærker. Alle andre rettigheder, krav og interesser (inklusiv alle andre ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder) på dette websted, og alle navne, vilkår, logoer, slogans, billeder og andre angivelser, der identificerer System1’s produkter eller tjenester, er ejendomsmærker, der hører til System1. Navnene på virksomheder og produkter, der ikke ejes af System1 og er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Al brug af ophavsretligt beskyttet indhold eller varemærkerne tilhørende System1 uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra System1 er strengt forbudt.

10.     LICENS

Intet indhold på dette websted må fortolkes som tilkendelse af nogen licens eller rettighed, hverken udtrykkeligt, under implikation, af berettiget antagelse eller på anden måde, under nogen af ​​vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller under nogen af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, og ingen dele af dette websted må gengives, genudgives, kopieres, transmitteres eller distribueres i nogen form eller på nogen måde.

11.     PÅSTANDE OM KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

System1 respekterer andres intellektuelle ejendom og kan under passende omstændigheder og efter eget skøn ophæve konti for brugere, der krænker andres intellektuelle rettigheder. Hvis du mener, at noget materiale på dette websted krænker en ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, eller at noget link på dette websted leder dig til et andet websted, der indeholder materiale, der krænker en ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, kan du indgive en anmeldelse om en sådan overtrædelse til vores udpegede repræsentant for at få materialet fjernet eller på anden måde blokeret for adgang.

Se MEDDELELSE OG PROCEDURE FOR AT RETTE KRAV OM KRÆNKELSE AF OPHAVSRET.

12.     GODTGØRELSE

DU ACCEPTERER AT HOLDE OS SKADESLØSE, FORSVARE OG GODTGØRE OS, VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, ENTREPRENØRER, UNDERLEVERANDØRER, LEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER, PARTNERE, DATTERSELSKABER, EFTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE FOR ALLE FORPLIGTELSER, RETSKRAV, KRAV OG UDGIFTER, INKLUSIV RIMELIGE ADVOKATGEBYRER, DER SKYLDES, ELLER SOM OPSTÅR AF DIN BRUG ELLER MISBRUG AF DETTE WEBSTED, ALLE TJENESTER DERI, ELLER FOR KRÆNKELSE BEGÅET AF DIG ELLER ANDRE AF ENHVER TREDJEPARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. VI KAN TAGE EKSKLUSIV KONTROL OVER ETHVERT FORSVAR ELLER FORHOLD, DER ER UNDERLAGT GODTGØRELSE FRA DIG, OG DU ACCEPTERER AT SAMARBEJDE MED OS I EN SÅDAN BEGIVENHED.

13.     Gældende lov i tilfælde af tvister

DISSE BETINGELSER FOR BRUG VIL BLIVE STYRET AF OG FORTOLKET I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I STATEN WASHINGTON, USA, DA DE GÆLDER FOR AFTALER, SOM UDELUKKENDE ER INDGÅET OG UDFØRT HER. DU GIVER UIGENKALDELIGT SAMTYKKE TIL OG AFKALD PÅ AL INDSIGELSE MOD PERSONLIG JURISDIKTION OG VÆRNETING I STATEN OG DE FØDERALE DOMSTOLE, DER ER BELIGGENDE I KING COUNTY, WASHINGTON, USA, OG DU MÅ IKKE PÅBEGYNDE ELLER FORFØLGE NOGEN FORM FOR SAG ELLER HANDLING UNDTAGEN I DE FØRNÆVNTE DOMSTOLE.

14.     INTERNATIONALT BRUG

Vi repræsenterer ikke, at alt indhold, materiale og tjenester på vores websted er passende for eller tilgængeligt til brug på alle geografiske placeringer, især nogle steder uden for USA, og at adgang til sådanne fra bestemte placeringer kan være ulovligt og forbudt. De, der får adgang til indhold, materiale og tjenester fra sådanne placeringer, handler på eget initiativ, og vi er ikke ansvarlige for deres overholdelse af lokale love eller andre gældende love. Du kan ikke få adgang til ovenstående, når det er forbudt ved lov.

15.     INTEGRATION; ADSKILLELSE; GENERELT

Disse betingelser for brug inkorporerer som reference alle meddelelser på dette websted og udgør hele aftalen med hensyn til din adgang til og brug af dette websted. Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser for brug ved at offentliggøre reviderede betingelser for brug på vores websted, og din fortsatte brug af et sådant websted og tjenesterne indebærer dit samtykke til at være bundet af sådanne ændrede betingelser for brug. Enhver bestemmelse i disse betingelser for brug, der af en domstol med kompetent jurisdiktion bestemmes for at være uanvendelig i en given jurisdiktion, skal kunne adskilles fra disse betingelser for brug i denne jurisdiktion uden på nogen måde at gøre de resterende bestemmelser i disse betingelser for brug ugyldige. Uanvendeligheden af ​​en bestemmelse i en given jurisdiktion må ikke gøre denne bestemmelse uanvendelig i nogen anden jurisdiktion.